23.06.2022

POZIV ZA 7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

 

Na temelju članka 53. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/21), članka 69., a u svezi s člankom 73. stavak 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09 i 4/21), sazivam 7. sjednicu

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

 koja će se održati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1,

 1. lipnja 2022. godine s početkom u 18,00 sati

 

Za rad sjednice predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera,
 2. Verifikacija zapisnika sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera,
 3. Verifikacija zapisnika sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera,
 4. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Vrsar-Orsera za prvih pet mjeseci 2022. godine,
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općina Vrsar-Orsera za 2021. godinu,
 6. Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu,
 7. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu,
 8. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu,
 9. Donošenje Odluke o imenovanju članova stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija na pomorskom dobru na području Općine Vrsar-Orsera,
 10. Donošenje Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Općine Vrsar-Orsera za 2022. Godinu,
 11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja,
 12. Donošenje etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Vrsar-Orsera
 13. Vijećnička pitanja.

 

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

 OPĆINE VRSAR-ORSERA

MARINA DEAK v.r.

 

POZIV-7. sjednica OV Općine Vrsar-Orsera