15.05.2018

Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Radne zone Neon u Vrsaru

Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Radne zone Neon u Vrsaru (IDDPU Neon), utvrđen Zaključkom Općinskog načelnika KLASA: 350-02/17-01/0002, URBROJ: 2167/2-01-04/41-18-22 od 14.05.2018. godine, stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 8 dana i to od 25.05.2018. do 01.06.2018.godine, sukladno Obavijesti u prilogu. U navedenom periodu prijedlog  IDDPU Neon biti će dostupan i na stranicama Općine Vrsar – Orsera :  www.vrsar.hr

Obavijest o javnoj raspravi – Izmjena i dopuna DPU Neon

Odluka o izradi IDDPU -SNOV