15.05.2018

Javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić Tići Vrsar

Raspisuje se javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić Tići Vrsar (u daljnjem tekstu: Vrtić) koji u svom sastavu ima i Područni vrtić u Funtani.
U Vrtić se upisuju djeca koja do 31.08.2018. godine navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu. Na natječaj se mogu javiti i djeca koja tijekom pedagoške godine navršavaju godinu dana, ali će u Vrtić biti upisani nakon što navrše istu.

Natječaj za upis djece 2018

Prijava_za_upis_u_Vrti_2018