23.06.2023

Prijedlog liste prvenstva za osnivanje prava građenja

Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera od dana 16. ožujka 2023. godine o imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana po Programu POS-a i čl. 22., 24. i 25. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) nakon provedenog Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Općine Vrsar-Orsera objavljenog dana 17. ožujka 2023. godine, Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana po Programu POS-a utvrđuje

Prijedlog liste reda prvenstva za osnivanje prava građenja