12.06.2023

Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 53. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/21), članka 69., a u svezi s člankom 73. stavak 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09 i 4/21), sazivam 13. sjednicu

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

koja će se održati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, 15. lipnja 2023. godine s početkom u 17,00 sati.

Za rad sjednice predlaže se izmijenjeni sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Verifikacija Zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera
  2. Donošenje Odluke o davanju Luke nautičkog turizma – marine Vrsar na privremeno korištenje
  3. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu
  4. Vijećnička pitanja.


    Poziv za 13. sjednicu

    Dopuna Poziva za 13. sjednicu