14.05.2024

Prijedlog liste reda prvenstva za osnivanje prava građenja

Temeljem izmjene Odluke Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera od dana 04. siječnja 2024. godine o imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za provođenje programa poticanja stanovanja i čl. 31. Odluke o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) nakon provedenog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za osnivanje prava građenja objavljenog 11. ožujka 2024. godine, Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za provođenje programa poticanja stanovanja, utvrđuje

Prijedlog liste reda prvenstva za osnivanje prava građenja