14.05.2024

Prijedlog liste reda prvenstva za prodaju nekretnina za rješavanje stambenog pitanja

Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera od dana 11. ožujka 2024. godine o imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za prodaju nekretnina za rješavanje stambenog pitanja i čl. 24. Odluke o kriterijima i postupku prodaje nekretnina za rješavanje stambenog pitanja (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 15/23) nakon provedenog Javnog poziva za podnoštenje zahtjeva za prodaju nekretnina objavljenog dana 11. ožujka 2024. godine, Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za prodaju nekretnina za rješavanje stambenog pitanja, utvrđuje

Prijedlog liste reda prvenstva za prodaju nekretnina za rješavanje stambenog pitanja