09.08.2023

Program poticanja razvoja poduzetništva za 2023. godinu

Temeljem Prijedloga odluke o dodjeli nepovratne potpore (KLASA: 402-01/23-01/32, URBROJ: 2163-40-01-04/42-23-5 od 09. kolovoza 2023. godine) i članka 15. Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2023. godinu („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 4/23)  Općinski načelnik donosi slijedeću

Odluku o dodjeli potpora za razvoj poduzetništva