11.08.2023

Odluka o proglašenju mjeseca Vrsarskih trgovaca i obrtnika

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, broj 2/21), a u vezi s člankom 57. Zakona o trgovini („Narodne novine“, broj 87/08, 96/08, 116/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23), Općinski načelnik donosi

ODLUKU O PROGLAŠENJU MJESECA VRSARSKIH TRGOVACA I OBRTNIKA