10.12.2018

Projekt „KLIM Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjima“

Općina Vrsar-Orsera kao vodeći partner prijavila je u travnju 2017. godine projekt „KLIM Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjima“ na natječaj „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ koji je objavilo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Partneri Općine na projektu „KLIM“ su Istarska županija i Javna ustanova Natura Histrica.

Koncem srpnja 2018. godine projekt je odobren i potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Općine Vrsar – Orsera. Ukupna vrijednost projekta je 13.863.331,09 kuna, a odobren je iznos EU potpore u visini 9.114.225,96 kuna. Od navedenog iznosa za aktivnosti Općine Vrsar – Orsera odobreno je 7.022.317,23 kune, za aktivnosti JU Natura Histrica 1.147.767,63 kune, te za Istarsku županiju 944.141,10 kuna.

Općina Vrsar – Orsera je prijavila projekt „KLIM“ i na Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, koji je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU raspisalo 01.kolovoza 2018. godine, te su u cijelosti odobrena tražena dodatna sredstva potpore za Općinu i partnere u iznosu od 2.343.658,11 kuna, razmjerno njihovu učešću u sredstvima odobrenim po prethodnom natječaju. Stoga je ukupan iznos potpora iz EU i nacionalnih fondova za projekt „KLIM“ 11.457.884,07 kuna, što samo za sebe svjedoči o važnosti projekta i njegovoj kvalitetnoj pripremi.

Projekt „KLIM“ je svojevrsni početak sustavnog pristupa valorizaciji šireg područja Limskog zaljeva i Limske drage koji obiluju iznimnom prirodnom, ali i kulturnom baštinom. U tu svrhu Istarska županija već je izradila projektom predviđenu početnu i stručnu dokumirana je i izrada idejnog projekta glavnog receptivnog punkta – Centra za posjetitelje Lim. Budući da to područje posjećuju brojni turisti i namjernici izradit će se, ujedno, strateški marketing plan za pozicioniranje i promociju na sve zahtjevnijem turističkom tržištu.

5D4_1459 5D4_1445 5D4_1473