25.04.2018

Spremnici za krupni otpad premješteni u reciklažno dvorište Funtana-Fontane

Obavještavaju se građani općine Vrsar-Orsera da su spremnici za krupni otpad premješteni sa lokacije Velika stancija, te se sada nalaze u reciklažnom dvorištu Funtana-Fontane (s ceste Vrsar-Poreč skretanje poslije Perila).

U reciklažnom dvorištu namijenjenom odlaganju reciklabilnog otpada isključivo za stanovnike – fizičke osobe koje imaju prebivalište ili boravište ili posjeduju nekretninu na području općina Vrsar-Orsera i Funtana-Fontane – nalaze se pored kontejnera za krupni otpad, i kontejneri za plastičnu, staklenu i kartonsku ambalažu, papir i limenke, stare baterije i lijekove, boje i lakove, herbicide i otpadno jestivo ulje, EE otpad, kao i kontejner za građevinski otpad.

Skreće se pozornost da fizičke osobe mogu u reciklažnom dvorištu besplatno zbrinuti do najviše 3 m3 krupnog otpada (kreveti, madraci, stolovi, stolice, kućanski aparati….) godišnje, te do 200 kg građevinskog otpada svakih 6 mjeseci.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Funtana-Fontane bit će svaki dan po sljedećem rasporedu :
Ponedjeljak i utorak od 9:00 -14:00 sati
– Srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja od 9:00 – 18:00 sati

Prilikom dovoza reciklabilnog otpada na reciklažno dvorište Funtana-Fontane, građani moraju ovlaštenim osobama dati na uvid svoju osobnu iskaznicu, radi evidentiranja predanog otpada.

Poduzećima i obrtnicima omogućeno je odlaganje reciklabilnog otpada na odlagalištu otpada „Košambra“ u Poreču, odnosno građevinskoj deponiji Poreč.

Zajedničkom brigom i pravilnim odlaganjem otpada naš će okoliš biti čišći, a time i život ugodniji.

PREUZMI OBAVIJEST na linku:  Obavijest reciklažno funtana