26.04.2018

Odluka o dodjeli preostalih raspoloživih sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje u 2018. godini provode udruge na području Općine Vrsar - Orsera

Općina Vrsar-Orsera je donijela Odluku o  dodjeli preostalih raspoloživih sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje u 2018. godini provode udruge na području.

Odluka