05.10.2020

Sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika za 2020. godinu

 

Općinski načelnik Općine Vrsar – Orsera donio je Odluku o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika kojom se uređuje pravo na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika te uvjeti i način ostvarivanja tog prava u tekućoj godini.

Više o svemu možete pročitati ovdje:

OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UMIROVLJENIKA ZA 2020. GODINU

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje

Izjava o neostvarivanju/ostvarivanju prihoda osim mirovine za umirovljenike

Izjava o neostvarivanju/ostvarivanju prihoda za neumirovljene osobe starije od 65 g.

Izjava o neostvarivanju prava na plaćanje premije DZO a na teret proračuna RH