20.05.2017

TZO Vrsar odobren projekt Uživam tradiciju u sklopu 2. Poziva iz Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska

Općini Vrsar-Orsera krajem prošle godine prihvaćen je projekt Enjoyheritage (zaštita i održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom) s  odobrenim sredstvima za Općinu u iznosu od 218.000,00 EUR u sklopu 1. Poziva iz Programa suradnje  Interreg Slo-Hr ( odobreno je 5 od prijavljenih 91 projekta). Vodeći partner projekta Enjoyheritage je Občina Slovenska Bistrica. Temeljem njene preporuke Općina Vrsar-Orsera je dogovorila s TZO Vrsar da participira u projektu Uživam tradiciju. U svibnju ove godine prihvaćen je  projekt Uživam tradiciju (kulinarska transverzala od Panonije do Jadrana) u sklopu 2. Poziva iz Programa suradnje Interreg Slo-Hr, a kojega je vodeći partner Biotehnički obrazovni centar iz Ljubljane s odobrenim sredstvima za TZO Vrsar  u iznosu od 105.000,00 EUR. Jedinstveni upravni odjel je temeljem iskustva iz prvog poziva i u dogovoru s TZO Vrsar pripremio prijavu na natječaj koja je ponovno polučila uspjeh, budući da je od 112 prijavljenih projekata odobreno samo 12.