19.05.2017

Izgradnja kanalizacijskog sustava  Flengi-Gradina

Obavještavaju se vlasnici zemljišta na trasi projektirane kanalizacije  Flengi-Gradina koji su prisustvovali prezentaciji projekta izgradnje navedenog sustava 5.05. 2017. u prostorima MO Gradina, da se objavljuje navedeni projekt na ortofoto snimkama (u prilogu) radi detaljnijeg uvida u trasu po katastarskim česticama sukladno njihovim zahtjevima. Ujedno, pozivaju se ostali vlasnici zemljišta na trasi navedenog sustava koji nisu prisustvovali prezentaciji  da se u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa obrate Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsar-Orsera (tel. 052 441 339 ili e-mail: opcina-vrsar@vrsar.hr , kontakt osobe: Slobodan Vugrinec, pročelnik; Nirvana Posavčević, voditelj Odsjeka za komunalni sustav) ili Odvodnji d.o.o. Poreč (kontakt osobe: Siniša Pilat, rukovoditelj sektora operative- tel. 052 429 240, e-mail: sinisa.pilat@odvodnjaporec.hr; Sanja Kalčić Vukoja, pravnica- tel.052 429 232, e-mail: sanja.kalcic-vukoja@odvodnjaporec.hr).

Kanalizacijska mreža sustava Flengi-Gradina projektirana je u ukupnoj duljini od 5.927 m s uređajem za pročišćavanje kapaciteta 585 ES (stanovnika). Ukupna procijenjena vrijednost izgradnje je 9.75 mil. kuna.

FLENGI 1

FLENGI2

FLENGI 3

FLENGI 4

FLENGI 5

FLENGI 6

FLENGI 7

GRADINA

Izvlastenje Flengi-Gradina_SVE