23.01.2019

Uskoro kreće rekonstrukcija i obnova Dječjeg vrtića "Tići" u Vrsaru

Općina Vrsar – Orsera prijavila je projekt Rekonstrukcije i obnove Dječjeg vrtića Tići Vrsar na natječaj Ministarstva poljoprivrede za tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, koji je objavljen 12. lipnja 2018. godine.
Ukupna vrijednost projekta je 6.980.403,20 kn. Nakon donošenja Odluke o pozitivnoj ocjeni potpisan je Ugovor o financiranju 15. siječnja 2019. godine između Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Matilda Copić,ravnateljica) i Općine Vrsar – Orsera (Franko Štifanić, zamjenik općinskog načelnika). Općini je odobren iznos bespovratnih sredstava u visini 5.106.802,56 kuna odnosno intenzitet potpore je 80% od ukupno prihvatljivih izdataka.

VRTIĆ

Temeljni cilj projekta jest rekonstrukcijom i opremanjem objekta povećati standard i razinu kvalitete odgojno – obrazovne ustanove kako bi se omogućila što kvalitetnija skrb o djeci predškolske dobi i njihov svekoliki razvoj. Za ostvarenje tog cilja projektom je planirana:
rekonstrukcija dotrajalih dijelova objekta koji je sagrađen 1983. godine, uz povećanje energetske učinkovitosti za 20%; opremanje objekta kako bi se poboljšali materijalni uvjeti za skrb o djeci i pružio im se kvalitetan boravak; te krajobrazno uređenje i opremanje igrališta.

Projektom su predviđene slijedeće mjere energetske obnove: obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice (toplinska izolacija vanjskih zidova, toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu (iznad grijanog prostora), toplinska izolacija ravnog krova (iznad grijanog prostora), zamjena postojeće stolarije energetski efikasnijom, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, promicanje korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom solarnog sustava za pripremu tople vode, povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom novog visokoučinkovitog sustava (rekonstrukcija kotlovnice i izborom kondenzacijskog kotla, postojeće split sustave zamijeniti novim VRV sustavom (dizalicama topline) te uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode. Osim navedenog, u sklopu rekonstrukcije planira se zamjena keramike u četiri sobe u vrtićkim grupama s prethodnom rekonstrukcijom kanalizacijskih i vodovodnih vodova, zamjena keramike kuhinje i praonice Vrtića s prethodnom rekonstrukcijom kanalizacijskih vodova te ugradnja alarmnog sustava.

Prostori koji se u objektu planiraju opremiti su: prostor za djecu jasličke dobi, prostor za djecu vrtićke dobi, sportska dvorana, knjižnica, ured medicinske sestre, ured računovodstva, kuhinja, praonica i spremište.
Valja istaći da će se uređenjem i opremanjem ureda za medicinsku sestru stvoriti uvjeti za zapošljavanje više medicinske sestre nakon provedbe projekta, što će biti dodatni iskorak u brizi za djecu, iznad državnog pedagoškog standarda. Naime, briga o zdravlju, zdravim životnim navikama i zdravoj prehrani djece dodatno će se poticati u sklopu odgojno-obrazovnog rada ove ustanove u narednom periodu. To će nesumnjivo doprinijeti prevenciji raznih bolesti u Vrtiću, a time i u široj lokalnoj zajednici.
Pored uređenja i opremanja sportske dvorane brojnim spravama uredit i opremit će se vanjska igrališta modernim igralima i antistres podlogama, posebno za djecu jasličke i posebno za djecu vrtićke dobi. Površina vanjskih igrališta i okoliša odnosno zelenih površina koje će se urediti je veća od 6.000 m2.

IMG_20170413_115012 (002)

Planirano trajanje provedbe ulaganja je 24 mjeseca, a to iz razloga što će biti nužno uskladiti realizaciju rekonstrukcije i obnove objekta s odgojno-obrazovnim radom Dječjeg vrtića.

Rekonstrukcijom i opremanjem vrtića unaprijedit će se odgojno – obrazovna infrastruktura Općine i poboljšati uvjeti boravka djece i uvjeti rada zaposlenika. Uredit će se dotrajali dijelovi objekta kako bi djeca bila zbrinuta u zdravom i sigurnom okruženju. Energetska obnova omogućit će smanjenu potrošnju energenata i uštedu topline čiji je krajnji rezultat smanjenje emisije CO2 u atmosferi i očuvanje okoliša. Uređenjem sportske dvorane povećat će se standard opće brige o djeci predškolskog uzrasta za njihov pravilan rast i razvoj i tjelesnu aktivnost. Osigurat će se kvalitetnije provođenje programa odgoja i obrazovanja predškolske djece kako bi se povećao životni standard stanovništva u Općini

Projektni tim zadužen za provedbu projekta čine: voditelja projekta – Anton Prekalj, diplomirani inženjer građevine, asistent projekta – Venis Gregurović, ravnateljica, te certificirani stručnjak za javnu nabavu – Sandi Čuka, diplomirani pravnik. Pored članova projektnog tima u pripremi, ali i u provedbi projekta sudjeluju i ostali zaposlenici Općinske uprave.