Jedinstveni upravni odjel

Općina Vrsar – Orsera
Adresa: Trg Degrassi 1, 52450 Vrsar
Telefon: (052) 441 339
Faks: (052) 441 842
e-mail: opcina-vrsar@vrsar.hr

Radno vrijeme:

PONEDJELJAK, SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK od 7,00-15,00, UTORAK od 8-16.

Rad sa strankama:

PONEDJELJAK, SRIJEDA, ČETVRTAK od 7,30 – 10,30, UTORAK od 11,00 do 16,00.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

URED OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

ODSJEK ZA FINANCIJE, PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO

ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV

ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

  • Voditelj odsjeka za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša: Vlasta Gortan (vlasta.gortan@vrsar.hr)

OSTALI PODACI

  • MB: 2562251
  • OIB: 03592077573
  • ŽR: 2402006-1851600003
  • SWIFT: ESBCHR22
  • IBAN: HR5124020061851600003