Jedinstveni upravni odjel

Općina Vrsar – Orsera
Adresa: Trg Degrassi 1, 52450 Vrsar
Telefon: (052) 441 339
Faks: (052) 441 842
e-mail: opcina-vrsar@vrsar.hr

Radno vrijeme:

PONEDJELJAK, SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK od 7,00 do 15,00 sati, UTORAK od 8 do 16 sati.

Rad sa strankama:

PONEDJELJAK, SRIJEDA, ČETVRTAK od 7,30 do 10,30 sati, UTORAK od 11,00 do 16,00 sati.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU,  DRUŠTVENE DJELATNOSTI I JAVNU NABAVU

ODSJEK ZA FINANCIJE, PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO

ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV

ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

OSTALI PODACI

  • MB: 2562251
  • OIB: 03592077573
  • ŽR: 2402006-1851600003
  • SWIFT: ESBCHR22
  • IBAN: HR5124020061851600003