Općinsko vijeće

PREDSJEDNIK:

  • Marina Deak (IDS)

POTPREDSJEDNICI:

  • Davor Brečević (IDS)
  • Ivan Radetić (IDS)

ČLANOVI:

  • Zoran Kalčić (IDS)
  • Antonio Đaković (IDS)
  • Boris Šverko (SDP)
  • Robert Malinarić (SDP)
  • Serđo Popović (DEMOKRATI, HSS, LABURISTI)
  • Oliver Bikić (HDZ)
  • Celeste Gerometta (IDS)

Mogućnost prisustvovanja građana na sjednici Općinskog vijeća uređeno je člankom 115. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar i člankom 21. Izmjena i dopuna poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera:

“Članak 115.
Poziv za sjednicu Vijeća objavljuje se na javnom mjestu (web stranice, oglasna ploča), a građani uz najavu mogu dobiti na uvid sve materijale za sjednicu u Jedinstvenom upravnom odjelu.
Građani koji imaju prebivalište na području Općine Vrsar mogu biti nazočni sjednicama Vijeća ili sjednicama radnih tijela ne ometajući njihov rad, osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena. Građani koji žele prisustvovati sjednici Vijeća moraju to najaviti Jedinstvenom upravnom odjelu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.
Sjednicama mogu prisustvovati i građani koji nemaju prebivalište na području Općine, a o tome odlučuje Predsjednik Vijeća.
Na sjednicama Vijeća i radnih tijela mogu prisustvovati zainteresirane osobe – građani u broju koji ne ometa normalan rad Vijeća ili radnog tijela.
Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednicama tijela iskaže veći broj osoba od tehničkih mogućnosti iz stavka 2. ovoga članka, predsjednik Vijeća će odrediti osobe koje će prisustvovati sjednici na temelju redoslijeda prijava.
Za vrijeme prisustvovanja na sjednicama tijela građani nemaju pravo govoriti, osim ako im predsjednik Vijeća ne da riječ.
Ako građanin na sjednicama tijela remeti red i postupa suprotno od odredbi ovoga članka, predsjednik Vijeća će mu narediti da napusti prostoriju u kojoj se održava sjednica.”

Svi zaključci i odluke usvojeni na Općinskom vijeću  mogu se pogledati u Službenim novinama Općine Vrsar-Orsera

Kontakt:

Karin Radešić Salamun

Savjetnica za pravne poslove

Tel: 052/441-339

e-mail: karin.radesic@vrsar.hr 

12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA
6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA
5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA
4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA