29.09.2017

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila Općini Vrsar–Orsera 246.875,00 kuna

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Agencija) isplatila je Općini Vrsar–Orsera 246.875,00 kuna temeljem  prijave na natječaj za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave«.

Naime, Općina Vrsar-Orsera prijavila je 30.04.2015. g. izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar- Orsera (ID PPUO) na navedeni Natječaj, a Agencija je donijela Odluku o dodjeli sredstava 13. 05. 2016. godine.  Valja istaći da je od prijavljenih 328 gradova i općina, njih 240 prošlo na Natječaju. Najviši iznos sredstava  odobren je Općini Vrsar-Orsera, te su nakon dovršetka izrade ID PPUO i kontrole Agencije na terenu, tijekom rujna 2017. godine, sredstva  uplaćena u općinski proračun.

Razlog pokretanja izrade ID PPUO bio je objedinjavanje dva zasebna elaborata:

– za dio sadašnjeg područja Općine Vrsar-Orsera (K.O. Vrsar u cijelosti), pored kojeg je do 2006. g. bilo uključeno i područje sadašnje Općine Funtana-Fontane (K.O.Funtana), koje je izdvojeno nakon donošenja  Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH (“Narodne novine”, br. 86/06), i

– za dio sadašnjeg područja Općine Vrsar-Orsera  (K.O. Lim i K.O. Gradina u cijelosti), koje je do 2006.g. pripadaloo teritoriju Općine Sv. Lovreč, a potom pripojeno Općini Vrsar-Orsera.

Izmjene i dopune PPUO Vrsar – Orsera provedene su prvenstveno radi ujednačavanja i praktičnosti u primjeni, kroz objedinjavanje dvaju elaborata u metodološkom, tekstualnom i grafičkom smislu u jedinstveni prostorno planski dokument.

Drugi, pak, razlog izrade ID PPUO bila je odredba Zakona o prostornom uređenju, koji je jedinice lokalne samouprave obvezao da dopune prostorne planove uređenja na način da u njima odrede neuređene i izgrađene dijelove građevinskih područja planirane za urbanu preobrazbu.