27.04.2021

Plaćanje mjesečnog učešća u Dječjem vrtiću "Tići" za vrijeme trajanja epidemije bolesti Covid - 19

Na temelju članka 62. Statuta Općine Vrsar – Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera, broj 2/21), općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera donosi

ZAKLJUČAK