23.05.2023

Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 53. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/21), članka 69., a u svezi s člankom 73. stavak 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09 i 4/21), sazivam 12. sjednicu

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

koja će se održati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1,

29. 5. 2023. godine s početkom u 17.00 sati

Za rad sjednice predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu

3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu

4. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu

5. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu

6. Donošenje Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kredita

7. Donošenje Odluke o financiranju najma ambulanta opće/obiteljske medicine na području Općine Vrsar-Orsera

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera za razdoblje srpanj-prosinac 2022. godine

9. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine k.č. 1073 k.o. Vrsar

10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2022. godinu

11. Donošenje Odluke o sklapanju sudske nagodbe s Republikom Hrvatskom u predmetu P-31/2020

12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu

13. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu

14. Donošenje Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara

15. Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara

16. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar radi razgraničenja marine Vrsar i luke Vrsar

17. Vijećnička pitanja.

 

Poziv možete preuzeti ovdje