22.12.2015

Javna rasprava o prijedlozima Urbanističkog plana uređenja Kloštar i Urbanističkog plana uređenja Golf igrališta Stancija Grande u Vrsaru

Objavljuje se javna rasprava o prijedlozima Urbanističkog plana uređenja Kloštar i Urbanističkog plana uređenja Golf igrališta Stancija Grande u Vrsaru, prema obavijesti u prilogu.

PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU UPU GOLF STANCIJA GRANDE:

UPU Golf-objava j.r.

Sažetak za javnost

OBRAZLOŽENJE_pp
ODREDBE_pp


 

PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU UPU KLOŠTAR:

UPU Kloštar-obavijest o javnoj raspravi

UPU NASELJA KLOSTAR Sazetak za javnost 12-2015 PPJR
UPU NASELJA KLOSTAR Tekstualni dio 12-2015 PPJR