11.03.2024

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za osnivanje prava građenja - BEGI

Na temelju članka 26. Odluke o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) Povjerenstvo za utvrđivanje liste prvenstva za provođenje programa poticanja stanovanja Općine Vrsar-Orsera objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V
za
podnošenje zahtjeva za osnivanje prava građenja

 

I.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (u daljnjem tekstu: Općina) i to k.č. br. 97/26, 97/27, 97/29, 97/30 i 97/31 sve k.o. Gradina, u naselju Begi.

 

Preuzmite dokumentaciju javnog poziva na Natječaji i oglasi – Općina Vrsar

Odluka o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području Općine Vrsar-Orsera