11.03.2024

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za prodaju nekretnina k.č. br. 764/1, k.č. 549/3 k.o. Vrsar.

Na temelju članka 19. Odluke o kriterijima i postupku prodaje nekretnina za rješavanje stambenog pitanja (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 15/23) Povjerenstvo za utvrđivanje liste prvenstva za provođenje programa poticanja stanovanja Općine Vrsar-Orsera objavljuje

J A V N I P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za prodaju nekretnina

I.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za prodaju nekretnina za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Vrsar-Orsera (u daljnjem tekstu: Općina) i to k.č. br. 764/1 zk.ul. 1455, 549/3 zk.ul. 596 sve k.o. Vrsar.

Preuzmite dokumentaciju javnog poziva na Natječaji i oglasi – Općina Vrsar

Odluka o kriterijima i postupku prodaje nekretnina za rješavanje stambenog pitanja