07.06.2024 - NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA - BELVEDERE

Na temelju članka 8. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera” br. 3/24), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera objavljuje:

NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

 

16.05.2024. - Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda - zgr. 51/2 upisane u zk.ul. 155 k.o. Lim

Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 10/22), Natječajna komisija za promet imovinom dana 16. svibnja 2024. godine raspisuje

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

10.05.2024. - JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“  broj  83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsar-Orsera za razdoblje 2024. – 2028. („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 03/24), i  članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/21),  Općinski načelnik  dana 09.svibnja 2024. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

09.05.2024 - NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA - BELVEDERE

Na temelju članka 8. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera” br. 3/24), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera objavljuje:

NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

09.05.2024. - NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA - SALINE

Na temelju članka 8. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera” br. 3/24), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera objavljuje:

NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

25.04.2024. - JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“  broj  83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsar-Orsera za razdoblje 2024. – 2028. („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 03/24), i  članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/21),  Općinski načelnik  dana 24. travnja 2024. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

19.04.2024. - NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA - područje Salina i gradske plaže
19.04.2024. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava sufinanciranja obroka kredita

Na temelju čl. 9. Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kredita („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 6/23 – u daljnjem tekstu Odluka) Općinski načelnik donio je
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava sufinanciranja obroka kredita

19.04.2024. - Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - prometni redar

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 19.04.2024. godine, objavljuje se

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

 

 

10.04.2024 - Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina na području Općine Vrsar-Orsera (područje Saline)
08.04.2024. Javni poziv za iskazivanje interesa fizičkih osoba za sufinanciranje obnove pročelja zgrada na području Općine Vrsar-Orsera u 2024. godini

Temeljem članka 62. Statuta Općine Vrsar –Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/21) i čl. 5. Pravilnika o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja zgrada („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 03/19, 3/23 i 4/23) Općinski načelnik donio je sljedeći

Javni poziv za iskazivanje interesa fizičkih osoba za sufinanciranje obnove pročelja zgrada na području Općine Vrsar-Orsera u 2024. godini

22.03.2024. - NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Na temelju članka 8. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera” br. 3/24), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera objavljuje:

NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

 

PREDMET NATJEČAJA:

Dodjela na korištenje javnih površina za postavljanje štandova, kioska, montažnih objekata i poligona za postavljanje dječjih igrala ili zabavnog sadržaja.

 

11.03.2024. - JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnih pokrova na području Općine Vrsar - Orsera u 2024. godini
11.03.2024. - JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“  broj  83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsar-Orsera za razdoblje 2024. – 2028. („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 03/24), i  članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/21),  Općinski načelnik  dana 11. ožujka 2024. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

 

11.3.2024. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za osnivanje prava građenja u naselju Begi

Na temelju članka 26. Odluke o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) Povjerenstvo za utvrđivanje liste prvenstva za provođenje programa poticanja stanovanja Općine Vrsar-Orsera objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za osnivanje prava građenja

I.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (u daljnjem tekstu: Općina) i to k.č. br. 97/26, 97/27, 97/29, 97/30 i 97/31 sve k.o. Gradina, u naselju Begi.

11.3.2024. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za prodaju nekretnina k.č. br. 764/1, 549/3 k.o. Vrsar.

Na temelju članka 19. Odluke o kriterijima i postupku prodaje nekretnina za rješavanje stambenog pitanja (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 15/23) Povjerenstvo za utvrđivanje liste prvenstva za provođenje programa poticanja stanovanja Općine Vrsar-Orsera objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za
podnošenje zahtjeva za prodaju nekretnina

I.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za prodaju nekretnina za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Vrsar-Orsera (u daljnjem tekstu: Općina) i to k.č. br. 764/1 zk.ul. 1455, 549/3 zk.ul. 596 sve k.o. Vrsar.

6.2.2024. - Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda - Suvlasnički dio: 823/1000 - k.č. 649, zk.ul. 502 k.o.

Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 10/22), Natječajna komisija za promet imovinom dana 06. veljače 2024. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

12.01.2024. - Javni poziv za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2024. godini

Na temelju Programa za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2024. godini (SNOVO, br.1/24) Općinski načelnik objavljuje sljedeći
JAVNI POZIV za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2024. godini

 

15.12.2023. - Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu koje provode udruge

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), članka 66. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar“ broj, 02/21), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” broj 1/16 i 1/22), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ 14/23), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera raspisuje

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu koje provode udruge

03.11.2023. - Javni natječaj za prijam u službu vježbenika

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika

u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto

 1. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – radno mjesto II. kategorije – klasifikacijski rang 6 – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža. Vježbenički staž traje 12 mjeseci.
 2. Viši referent za upravno pravne poslove i EU fondove – radno mjesto III. kategorije – klasifikacijski rang 9. – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža. Vježbenički staž traje 12 mjeseci.

 

27.10.2023. - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na adresi Gradska vrata 5

Na temelju članka 15. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 10/22) Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera raspisuje

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na adresi Gradska vrata 5

PREDMET ZAKUPA

poslovni prostor u Vrsaru Vrsaru-Orsera, na adresi Gradska vrata 5 na dijelu k.č. 645 k.o. Vrsar, 1 (suvlasnički udio 16/138, u naravi prostor u prizemlju u kojem se nalazio atelijer) površine 19 m2, u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti (isključena je priprema i prodaja karakterističnih fast food jela (kao npr. čevapčići, pizza cut, hot dog, kebab, hamburger i sl.). Nije dozvoljeno postavljanje automata (poker aparata, bankomata i sl.)

Moguće je korištenje javne površine ispred objekta u svrhu postavljanja terase.

Poslovni prostor mora otvoren najmanje 8 mjeseci u kalendarskoj godini.

27.10.2023. - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na adresi Rade Končara 15 A

Na temelju članka 15. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 10/22) Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera raspisuje

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na adresi Rade Končara 15 A

PREDMET ZAKUPA:
Poslovni prostor u  Vrsaru-Orsera, na adresi Rade Končara 15A na dijelu k.č. 966/1 k.o. Vrsar, površine 17,5 m2 koji se sastoji od dvije prostorije u svrhu obavljanja uredske djelatnosti.

16.10.2023. - Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnih službenica

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 16.10.2023. godine, objavljuje se

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnih službenica

 

 1. Savjetnik za pravne poslove –  radno mjesto II. kategorije – savjetnik – klasifikacijski rang 5. – 1 izvršitelj
 2. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – radno mjesto II. kategorije – viši stručni suradnik – klasifikacijski rang 6.  – 1 izvršitelj

 

27.09.2023. JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto Viši referent za upravno pravne poslove i EU fondove
18.09.2023. Natječaj za prodaju k.č.608/13 k.o. Gradina
15.09.2023. OGLAS ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./24

Temeljem članka 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2023./2024. (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 9/23) Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera raspisuje OGLAS  za dodjelu stipendija u školskoj godini 2023./2024.

01.09.2023. JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu
04.08.2023. JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava sufinanciranja obroka kredita

Na temelju čl. 9. Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kredita („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 6/23 – u daljnjem tekstu Odluka) Općinski načelnik donio je

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava sufinanciranja obroka kredita

03.08.2023. JAVNI POZIV za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2023. godini

Na temelju Programa za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2023. godini (SNOVO, br.9/23) Općinski načelnik objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2023. godini

02.08.2023. - JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO - SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE I EU PROJEKTE - 1 IZVRŠITELJ

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN” broj: 68/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

05.07.2023. - NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE - k.č. 608/14 k.o. Gradina

I. PREDMET PRODAJE

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za sljedeću nekretninu:

– nekretnina oznake k.č. 608/14 k.o. Gradina, upisana u z. k. ul. 573, površine 100 m2, po početnoj cijeni od 3.132,26 eur/23.600,00 kn, radi formiranja okućnice sukladno Prostornom planu uređenja Općine Vrsar-Orsera („Službeni glasnik Grada Poreča“, br. 15/06, „Službene novine Općine Vrsar- Orsera“, br. 04/07, 06/14, 4/17). Nekretnina se nalazi u naselju Marasi unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja.

15.05.2023. - NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE ŠTANDOVA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA - pozicije broj 144 i 145

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br.04/17, 12/19, 2/21 i 2/22) i članka 19. Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 4/21), Komisija za dodjelu na korištenje javnih površina raspisuje

 

Predmet natječaja

– dodjela na korištenje javne površine za postavljanje štanda u Vrsaru na području Salina

 

Pozicija Područje Namjena Početna cijena

za sezonsko korištenje [€]

144. Vrsar, Saline Prodaja prirodnih sokova 1.061,78
145. Vrsar, Saline Prodaja gumenih bombona, šećerne vune i sl. 1.061,78
15.05.2023. - Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za nekretninu oznake k.č. 608/14 k.o. Gradina
 1. PREDMET PRODAJE

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za sljedeću

nekretninu:

– nekretnina oznake k.č. 608/14 k.o. Gradina, upisana u z. k. ul. 573, površine 100

m2, po početnoj cijeni od 3.132,26 eur/23.600,00 kn, radi formiranja okućnice

sukladno Prostornom planu uređenja Općine Vrsar-Orsera („Službeni glasnik Grada

Poreča“, br. 15/06, „Službene novine Općine Vrsar- Orsera“, br. 04/07, 06/14, 4/17).

Nekretnina se nalazi u naselju Marasi unutar izgrađenog dijela građevinskog

područja naselja.

21.04.2023. - Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - prometni redar - 1 izvršitelj/izvršiteljica

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 21.04.2023. godine, objavljuje se

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

 Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto prometni redar – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca, u nepunom radnom vremenu do 4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno.

5.4.2023. - II. Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu koje provode udruge

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), članka 66. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar“ broj, 02/21), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” broj 1/16 i 1/22), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ 2/23), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera raspisuje

II. Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu koje provode udruge

Upute za prijavitelje
Opisni-obrazac-OPO-Word-format
Obrazac proracuna – OPR (excel format)
Izjava o točnosti danih podataka
Obrazac za procjenu kvalitete vrijednosti programa-projekta OK
Obrazac izjave o ispunjenju svih obveza prema davateljima potpore iz prethodnih ugovora (Word format)
Obrazac ugovora o financiranju (Word format)
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (Word format)
Obrazac izmjena i dopuna proracuna (excel format)
Obrazac za opisni izvjestaj OPI (Word format)
Obrazac za financijski izvjestaj (excel format)
Popis dokumenata koje je potrebno priloz_iti uz prijavu kontrolni prilog (Word format)

22.03.2023. - NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE ŠTANDOVA i MONTAŽNOG OBJEKTA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br.04/17, 12/19, 2/21 i 2/22), članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/21) i članka 18. i 19. Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 4/21), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera objavljuje

NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE ŠTANDOVA i MONTAŽNOG OBJEKTA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Ispravak natječaja

Formular ponude
Izjava o nepostojanju dospjelih nepodmirenih obveza
Izjava suglasnosti
Prilog 1
Prilog 2

22.03.2023. - Javni poziv za iskazivanje interesa fizičkih osoba za sufinanciranje obnove pročelja  zgrada na području Općine Vrsar-Orsera u 2023. godini

Temeljem članka 62. Statuta Općine Vrsar –Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/21) i čl. 5. Pravilnika o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja zgrada („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 03/19, 3/23 i 4/23) Općinski načelnik donio je sljedeći

Javni poziv za iskazivanje interesa fizičkih osoba za sufinanciranje obnove pročelja  zgrada na području Općine Vrsar-Orsera u 2023. godini
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3

 

17.03.2023. - Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2023. godini
17.03.2023. -Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Općine Vrsar-Orsera radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

 

Na temelju članka 4. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) Povjerenstvo za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a na području Općine Vrsar-Orsera objavljuje

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Općine Vrsar-Orsera radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

Pripadajuće obrasce i Odluku možete preuzeti ovdje:

Obrazac 1. – Zahtjev za kupnju stana
Obrazac 2. – Izjava o vlasništvu
Obrazac 3. – Izjava o partnerstvu
Obrazac 4. – Izjava o (ne)odgovarajućim uvjetima stanovanja
Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Vrsar – Orsera

Ovaj Javni poziv otvoren od dana objave 17. ožujka 2023. godine, do 02. svibnja 2023. godine, te će se objaviti na internet stranici Općine, www.vrsar.hr, a obavijest o Javnom pozivu objaviti će se u dnevnom tisku.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu elektroničke pošte: stanovanje@vrsar.hr najkasnije do 20. travnja 2023. godine.

17.03.2023. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za osnivanje prava građenja (Begi)

Na temelju članka 26. Odluke o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) Povjerenstvo za utvrđivanje liste prvenstva za provođenje programa poticanja stanovanja Općine Vrsar-Orsera objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za osnivanje prava građenja

Pripadajuće obrasce i Odluku možete preuzeti ovdje:

Obrazac 1. – Zahtjev
Obrazac 2. – Izjava o vlasništvu
Obrazac 3. – Izjava o partnerstvu
Obrazac 4. – Izjava (ne)odgovarajući uvjeti
Odluka o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području Općine Vrsar-Orsera

Izvode iz Idejnih projekata za k.č. navedene u toč. III. ovog Javnog poziva možete preuzeti ovdje:

1. IP Begi (97-25) Mapa_1 (arhitektura) PLANIS d.o.o. 23-2022
2. IP Begi (97-26) Mapa_1 (arhitektura) PLANIS d.o.o. 22-2022
3. IP Begi (97-27) Mapa_1 (arhitektura) PLANIS d.o.o. 21-2022
4. IP Begi (97-28) Mapa_1 (arhitektura) PLANIS d.o.o. 20-2022
5. IP Begi (97-29) Mapa_1 (arhitektura) PLANIS d.o.o. 14-2022
6. IP Begi (97-30) Mapa_1 (arhitektura) PLANIS d.o.o. 13-2022
7. IP Begi (97-31) Mapa_1 (arhitektura) PLANIS d.o.o. 12-2022
8. IP Begi (97-32) Mapa_1 (arhitektura) PLANIS d.o.o. 11-2022

Ovaj Javni poziv otvoren od dana objave 17. ožujka 2023. godine, do 02. svibnja 2023. godine, te će se objaviti na internet stranici Općine, www.vrsar.hr, a obavijest o Javnom pozivu objaviti će se u dnevnom tisku.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu elektroničke pošte: stanovanje@vrsar.hr najkasnije do 20. travnja 2023. godine.

10.03.2023. - NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA, ŠTANDOVA i MONTAŽNOG OBJEKTA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br.04/17, 12/19, 2/21 i 2/22), članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/21) i članka 17., 18. i 19. Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 4/21), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera objavljuje

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska, štandova i montažnog objekta na području Općine Vrsar-Orsera

23.02.2023. - Natječaj za prodaju nekretnine -suvlasnički dio 2/16 na k.č. 608/2 k.o. Vrsar, z. k.ul. 889, površine 29 m2
 1. PREDMET PRODAJE

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za sljedeću nekretninu:

– suvlasnički dio 2/16 na k.č. 608/2 k.o. Vrsar, z. k.ul. 889, površine 29 m2, u suvlasništvu Općine Vrsar-Orsera po početnoj cijeni od 6.005,71 eur/ 45.250,02 kn (fiksni tečaj konverzije: 7,53450). Zgrada je u posjedu treće osobe.

22.2.2023. - PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDE - RADOVI NA SANACIJI KROVIŠTA STARE ŠKOLE U VRSARU NAKON POŽARA

Na temelju čl.9 Odluke o postupku jednostavne nabave (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera” broj: 1/14, 2/14, 7/14 i 5/17) te Odluke općinskog načelnika o početku postupka jednostavne nabave KLASA: 361-01/23-01/0004, URBROJ: 2163-40-01-03/32-23-06 od 21.02.2023. godine, Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave donosi:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

8.2.2023. - Poziv na dostavu ponude - radovi na sanaciji krovišta Stare škole u Vrsaru nakon požara

Na temelju čl.9 Odluke o postupku jednostavne nabave (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera” broj: 1/14, 2/14, 7/14 i 5/17) te Odluke općinskog načelnika o početku postupka jednostavne nabave KLASA: 361-01/23-01/0004, URBROJ: 2163-40-01-03/32-23-01 od 08.02.2023. godine, Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave donosi:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

18.01.2023. - Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

I. PREDMET PRODAJE

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za sljedeću nekretninu:

1. suvlasnički dio 1/7 na k.č. 781 k.o. Vrsar, z. k. ul. 1532, površine 51 m2, u suvlasništvu Općine Vrsar-Orsera po početnoj cijeni od 14.466,79 eura/ 109.000,00 kn (fiksni tečaj konverzije: 7,53450). Zgrada je u posjedu treće osobe.

17.01.2023. - JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2023. GODINU KOJE PROVODE UDRUGE

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), članka 66. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar“ broj, 02/21), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” broj 1/16 i 1/22), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ 2/23), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera raspisuje

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu koje provode udruge

11.01.2023. - JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO ADMINISTRATIVNI TAJNIK

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera raspisuje

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Administrativni tajnik – radno mjesto III. kategorije– referent – klasifikacijski rang 11. – 1 izvršitelj

18.10.2022. - JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA FIZIČKIH OSOBA ZA SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Temeljem članka 62. Statuta Općine Vrsar –Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/21) i čl. 5. Pravilnika o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročeja zgrada („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 03/19) Općinski načelnik donio je sljedeći

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa fizičkih osoba za sufinanciranje obnove pročelja zgrada na području Općine Vrsar-Orsera

17.10.2022. - OGLAS ZA SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2022./2023. GODINU

Temeljem članka 7. Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2022./2023. godinu („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, 08/22), koju je donio Općinski načelnik Općine Vrsar – Orsera, Jedinstveni upravni odjel raspisuje

OGLAS

za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2022./2023. godinu

14.10.2022. – NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNA MJESTA ADMINISTRATIVNI TAJNIK I KOMUNALNI REDAR

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto

 1. Administrativni tajnik – radno mjesto III. kategorije– referent – klasifikacijski rang 11. – 1 izvršitelj
 2. Komunalni redar – radno mjesto III. kategorije, refetrent – klasifikacijski rang 11. – 1 izvršitelj
23.09.2022. – NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju članka 15. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 2/14, 15/17, 5/18, 16/18) Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

PREDMET ZAKUPA
Poslovni prostor u Vrsaru-Orsera, Trg Degrassi 8, prodavaonica u prizemlju zgrade u planu posebnih dijelova zgrade označena kao posebni dio „C“, suvlasnički dio 12/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3) na k.č. 652, 653 i 654 k.o. Vrsar, z. k. ul. 340, koji se sastoji od tri prostorije i sanitarnog čvora, površine 44,56 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti prodaja autohtonih delikatesnih i ekskluzivnih proizvoda (ekstra djevičanska maslinova ulja, kvalitetna i vrhunska vina, pjenušci, craft piva, istarski sirevi, istarski suhomesnati proizvodi, proizvodi na bazi tartufa, jaka alkoholna pića), odjevnih predmeta rađenih od prirodnih materijala (npr. pamuk, lan) te modnim dodacima, suvenirima i igračkama proizvedenih lokalno ili regionalno.

12.9.2022. – Oglas za dodjelu stipendija u školskoj godini 2022./2023.

Temeljem članka 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2022./2023. (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 3/22) Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera raspisuje OGLAS  za dodjelu stipendija u školskoj godini 2022./2023.

01.09.2022. – JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu
22.08.2022. NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 1. PREDMET PRODAJE

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za sljedeće nekretnine:

 1. k.č. 548/8 k.o. Gradina, zk.ul. 573, površine 119 m2, u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera radi formiranja okućnice zgradi na k.č. 548/7 k.o. Gradina po početnoj cijeni od 35.200,00 kn.
 2. suvlasnički dio 1/8 etažno vlasništvo E-5 povezano sa stanom u dijelu potkrovlja zgrade u planu posebnih dijelova označen sa „B4“, na k.č. 397 k.o. Vrsar, zk.ul. 1262, površine 35,10 m2 po početnoj cijeni od 169.000,00 kn.
25.07.2022. - OGLAS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Temeljem članka 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij (Službene novine Općine Vrsar – Orsera, br. 6/21) Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera raspisuje

13.07.2022. - NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNA MJESTA SAVJETNIK ZA POSJETITELJSKE CENTRE I EU FONDOVE I NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO SPREMAČ

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na radno mjesto

 

 1. Savjetnik za posjetiteljske centre i EU fondove – radno mjesto II. kategorije– savjetnik – klasifikacijski rang 5. – 1 izvršitelj
 2. Spremač – radno mjesto IV. kategorije, II. potkategorije, 2. razine – klasifikacijski rang 13. – 1 izvršitelj
08.07.2022. - OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME - ADMINISTRATIVNI TAJNIK

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 08.07.2022. godine, objavljuje se

 

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

 Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto administrativni tajnik – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca, uz mogućnost produljenja za još 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova.

05.07.2022. - NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA NA NEKRETNINI K.Č. 680 K.0. VRSAR

Predmet ovog natječaja je osnivanje prava građenja  na nekretnini k.č. 680 k.o. Vrsar, z. k. ul. broj 1011,  radi izgradnje smještajno ugostiteljskog objekta.

Nekretnina k.č. 680 k.o. Vrsar u naravi predstavlja poluugrađenu obiteljsku kuću u središnjem dijelu starogradske jezgre u ruševnom stanju.

Općina Vrsar-Orsera je vlasnik predmetne nekretnine u cijelosti. Kuća u BZP dolazi upisana kao „kuća“ površine 51 m2.

Postojeća građevina je katnosti P+2+Pk (prizemlje, dva kata i potkrovlje). Svi konstruktivni elementi su u lošem stanju te sadašnje stanje zgrade zahtijeva temeljitu rekonstrukciju.

Za predmetno područje je na snazi Urbanistički plan uređenja „Vrsar“ (SNOVO 2/12), a čestica se nalazi na području oznake M1, mješovita namjena – pretežito stambena.

Predmetna katastarska čestica se nalazi u arheološkom području u zoni potpune zaštite „A“.

Pravo građenja osniva se na rok od 20 godina računajući od dana sklapanja Ugovora o osnivanju prava građenja.

Cijena prava građenja se sastoji od elementa A jednokratna cijena prava građenja i elementa B godišnja naknada.

Početna cijena elementa A = 45.844,70 kn

Početna cijena elementa B = 3.679,36 kn

Ponuditelji su dužni u svojoj ponudi navesti cijenu za element A, cijenu za element B i ukupnu cijenu prava građenja C.

Ukupna cijena prava građenja  C = A + (20 x B)

29.06.2022. - NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE VRSAR-ORSERA
 1. Daje se u zakup zemljište na području Općine Vrsar-Orsera i to:

 

Predmet zakupa:

 

r.br.

 

broj k.č.

 

kat. općina

 

površina

početna godišnja zakupnina (2,00 kn/m2)  

namjena

1. Dio 1105/1 Vrsar 600 m2 1.200,00 kn za odlaganje stvari

 

 1. Zemljište se daje u zakup za odlaganje stvari na 5 godina. Sastavni dio Natječaja je kopija plana s žuto označenim dijelom nekretnine koja se dodjeljuje u zakup.
17.05.2022. - NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE UGOSTITELJSKIH ŠTANDOVA ZA VRIJEME TRAJANJA RIBARSKIH FEŠTI NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Na temelju Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, broj: 4/17, 12/19, 2/21 i 2/22), odredbi Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, broj: 4/21) i Odluke općinskog načelnika KLASA: 363-01/22-01/87, Ur broj: 2163-40-01-03/35-22-2, Komisija za dodjelu na korištenje javnih površina Općine Vrsar-Orsera objavljuje:

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljskih štandova za vrijeme trajanja ribarskih fešti na području općine Vrsar-Orsera

06.05.2022. - OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME - SPREMAČ

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 06.05.2022. godine, objavljuje se:

04.05.2022. - NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME - SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE I EU PROJEKTE

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera raspisuje:

03.05.2022. – OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME – PROMETNI REDAR

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 03.05.2022. godine, objavljuje se

25.04.2022. – NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I ŠTANDOVA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br.04/17, 12/19, 2/21 i 2/22), i odredbi Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 4/21), Komisija za dodjelu na korištenje javnih površina Općine Vrsar-Orsera raspisuje

NATJEČAJ  ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I ŠTANDOVA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA

13.04.2022. – NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju članka 15. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 2/14, 15/17, 5/18, 16/18)  Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera raspisuje

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 1. PREDMET ZAKUPA

Poslovni prostor u  Vrsaru-Orsera, na adresi Dalmatinska 64A, južni ulaz, na dijelu k.č. 1081/3 k.o. Vrsar, koji se sastoji od:

 1. Čekaonice 11,90 m2
 2. WC za pacijente (osobe s potrebnim potrebama i žene) 3,80 m2
 3. WC za pacijente (muškarci) 2,04
 4. WC za zaposlenike (predprostor i garderoba) 2,15
 5. WC za zaposlenike 1,31
 6. Prostorija za medicinsku sestru 18,72
 7. Prostorija za pregled bolesnika 14,84

Ukupno 54,76 m2,

daje se u zakup u svrhu pružanja primarne zdravstvene zaštite.

 

Prostor je opremljen sa: uredskim stolom 160×80, 2 produžetka stola, svaki 80×80, 2 ladičara sa po 3 ladice, stolom 180×65, uredskom stolicom, 11 stolica za urede i čekaonicu, stolom 58x60x40, 2 garderobna ormara i vješalicom.

04.04.2022. – NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju članka 15. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 2/14, 15/17, 5/18, 16/18)  Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera raspisuje

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 1. PREDMET ZAKUPA

Poslovni prostor u u Vrsaru-Orsera, na adresi Rade Končara 15A na dijelu k.č. 966/1 k.o. Vrsar, površine 17,5 m2 koji se sastoji od dvije prostorije u svrhu obavljanja uredske djelatnosti.

 

Prostor se može svakodnevno razgledati u redovno radno vrijeme Općine.

01.04.2022. – OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME – KOMUNALNI REDAR

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 01.04.2022. godine, objavljuje se

28.03.2022. – NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA – K.Č. 608/14 K.O. GRADINA

Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera
(“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 6/09, 6/11, 7/16, 10/18, 16/20), Natječajna
komisija za promet imovinom dana 28.03.2022. godine raspisuje
N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina putem prikupljanja
pisanih ponuda
I. PREDMET PRODAJE
Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za sljedeće
nekretnine:
1) nekretnina oznake k.č. 608/14 k.o. Gradina, upisana u z. k. ul. 573, površine 100 m2,
po početnoj cijeni od 23.600,00 kn, radi formiranja okućnice sukladno Prostornom
planu uređenja Općine Vrsar-Orsera („Službeni glasnik Grada Poreča“, br. 15/06,
„Službene novine Općine Vrsar- Orsera“, br. 04/07, 06/14, 4/17). Nekretnina se nalazi
u naselju Marasi unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja.

28.03.2022. – NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA – K.Č. 917/2 K.O. VRSAR

Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera
(“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 6/09, 6/11, 7/16, 10/18, 16/20), Natječajna
komisija za promet imovinom dana 28.03.2022. godine raspisuje
N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina putem prikupljanja
pisanih ponuda
I. PREDMET PRODAJE
Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za sljedeće
nekretnine:
1) nekretnina oznake k.č. 917/2 k.o. Vrsar, upisana u z. k. ul. 1134, površine 31 m2, po
početnoj cijeni od 32.107,63 kn, radi formiranja okućnice sukladno Urbanističkom
planu uređenja Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 2/12, 6/14 i 9/16).
Nekretnina se nalazi u naselju Vrsar unutar područja mješovite namjene oznake M1.

24.01.2022. – JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2022. GODINU KOJE PROVODE UDRUGE

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), članka 66. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar“ broj, 02/21), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” broj 1/16 i 1/22), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ 1/22), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera raspisuje

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu koje provode udruge

Popis natječajne dokumentacije:

17.01.2022. – NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju članka 15. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 2/14, 15/17, 5/18, 16/18)  Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

PREDMET ZAKUPA

Poslovni prostor u u Vrsaru-Orsera, na autobusnom kolodvoru u poslovnoj zgradi izgrađenoj na k.č. 1760/2 k.o. Vrsar, z. k. ul. 1897, koji se sastoji od jedne prostorije površine 8,67 m2 u svrhu obavljanja uslužne uredske djelatnosti.

Prostor se može svakodnevno razgledati u redovno radno vrijeme Općine.

09.12.2021. – NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA – K.Č. 608/14 K.O. GRADINA

Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 6/09, 6/11, 7/16, 10/18, 16/20), Natječajna komisija za promet imovinom dana 09.12.2021. godine raspisuje

Natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda

PREDMET PRODAJE

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za sljedeće nekretnine:

 • nekretnina oznake k.č. 608/14 k.o. Gradina, upisana u z. k. ul. 573, površine 100 m2, po početnoj cijeni od 23.600,00 kn, radi formiranja okućnice sukladno Prostornom planu uređenja Općine Vrsar-Orsera („Službeni glasnik Grada Poreča“, br. 15/06, „Službene novine Općine Vrsar- Orsera“, br. 04/07, 06/14, 4/17). Nekretnina se nalazi u naselju Marasi unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja.
NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI CAFFE-BAR BISTRO

Na temelju Odluke Uprave Montraker d.o.o. broj 18.2021. od 19.10.2021. godine o davanju u zakup poslovnih prostora, Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Montraker d.o.o. Vrsar dana 19.10.2021. godine raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

Predmet zakupa je poslovni prostor u Sportskoj dvorani Saline, na adresi Petalon 1F Vrsar, k. č. 1780/1, k. o. Vrsar,  za obavljanje djelatnosti CAFFE-BAR BISTRO ili sl.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ORDINACIJA ZA ZDRAVSTVENE USLUGE

Na temelju Odluke Uprave Montraker d.o.o. broj 18.2021. od 19.10.2021. godine o davanju u zakup poslovnih prostora, Komis