10.03.2023

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska, štandova i montažnog objekta na području Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br.04/17, 12/19, 2/21 i 2/22), članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/21) i članka 17., 18. i 19. Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 4/21), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera objavljuje

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska, štandova i montažnog objekta na području Općine Vrsar-Orsera

Formular ponude

Izjava o nepostojanju dospjelih nepodmirenih obveza

Izjava suglasnosti

Prilog 1

Prilog 2