18.07.2017

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za neizgrađeno građevinsko zemljište k.č. 840/2 k.o. Vrsar, u naravi okućnica, površine 73 m2, po cijeni od 72.291,93 kn radi formiranja okućnice nekretnini oznake k.č. 840/1 k.o. Vrsar.

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda