14.09.2020

Oglas za dodjelu stipendija u školskoj godini 2020. /2021.

Temeljem članka 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2020./2021., KLASA: 604-02/20-01/2, URBROJ: 2167/02-01-01/13-20-1, od 10.09.2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera raspisuje

OGLAS
za dodjelu stipendija u školskoj godini 2020./2021.

Molba za stipendiju podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsar-Orsera za učeničke stipendije u vremenu od 14.09. do 05.10. 2020. i od 14.09. do 20.10.2020. godine za studenske stipendije.

Preuzmite Oglas poziva i pripadajuće dokumente