24.05.2023

Prostorno-programska studija - Brostolade, Vrsar

Za područje Brostolade izrađena je Prostorno-programska studija u cilju uređenja javnog prostora tog dijela naselja.

Studijom se predlaže rješenje kojim bi se osigurao nesmetan kolni promet i promet u mirovanju, kontinuitet pješačke zone sa unosom zelenila i urbane opreme, te se stvaraju uvjeti za podizanje kvalitete života tog dijela naselja.

Izvod iz Studije se stavlja na javni uvid do 20.06.2023. godine, te se do navedenog datuma mogu davati primjedbe na općinski mail opcina-vrsar@vrsar.hr , poštom ili osobnom dostavom u pisarnicu Općine.

Izvod iz Studije možete preuzeti ovdje