05.06.2023

Zdravstvene usluge turistima u javnim ustanovama u Istarskoj županiji - ljeto 2023. godine

Županijske zdravstvene ustanove temeljem ugovornih obveza s HZZO-om pružaju usluge domaćim i stranim turistima koji borave na području Istarske županije. U slučaju potrebe za neodložnom medicinskom pomoći, turisti ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao hrvatski osiguranici uz uvjet da imaju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO). Domaći turisti zdravstvenu zaštitu ostvaruju na temelju važeće iskaznice HZZO-a.

Više informacija o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite turista možete pročitati preuzimanjem letka:

LETAK – HR
LETAK – IT
LETAK – DE
LETAK – EN