08.03.2024

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Nacrt prijedloga Odluke o visini i iznosa i načinu plaćanja zakupnine za turističko zemljište na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja te visini iznosa i načinu plaćanja zakupnine u prijelaznom razdoblju

U skladu sa Zakonom  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Općina Vrsar-Orsera je dana 08. ožujka 2024. godine započela s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o visini i iznosa i načinu plaćanja zakupnine za turističko zemljište na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja te visini iznosa i načinu plaćanja zakupnine u prijelaznom razdoblju.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 08. ožujka 2024. do 16. ožujka 2024.  godine.

Budući je Uredba temeljem koje se donosi predmetna Odluka stupila na snagu 17.02.2024. te propisala obvezu jedinice lokalne samouprave da predmetnu Odluku donese u roku 30 dana od dana donašanja Uredbe savjetovanje sa zainteresiranom javnošću se mora izvršiti sa skraćenim rokom trajanja.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se slati na adresu elektroničke pošte savjetovanje@vrsar.hr zajedno s ispunjenim obrascem za savjetovanje kojeg možete preuzeti u nastavku, ili  putem pošte ili osobno na adresu: Općina Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, 52450, do 16. ožujka 2024.

Odluka o visini zakupnine za turističko zemljište

Obrazac-savjetovanje-1 (Zakupnina)

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću zakupnina za turističko zemljište