Naziv projekta:
Energetska obnova Dječjeg vrtića i jaslica „Tići“ u Vrsaru-Orsera

Kratki opis projekta:
Naručitelj – Općina Vrsar je 15. siječnja 2019. godine, u Ministarstvu poljoprivrede potpisala Ugovor o sufinanciranju energetske obnove dječjeg vrtića i jaslica “Tići” u Vrsaru u iznosu od 5.106.802,56 kn.

Projekt je sufinanciran je iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 7.169.934,46 kn. Naručitelju je odobren iznos bespovratnih sredstava u visini 5.106.802,56 kuna odnosno intenzitet potpore je 80% od ukupno prihvatljivih izdataka.

Projekt energetske obnove dječjeg vrtića i jaslica “Tići” obuhvatit će rekonstrukciju dotrajalih dijelova objekta uz povećanje energetske učinkovitosti objekta, uređenje okoliša i igrališta i opremanje dječjeg vrtića i jaslica.

Ciljevi i očekivani rezultati:
Temeljni cilj projekta jest rekonstrukcijom i opremanjem objekta povećati standard i razinu kvalitete odgojno – obrazovne ustanove kako bi se omogućila kvalitetna skrb o djeci rane i predškolske dobi u ovoj ruralnoj sredini.

Specifični ciljevi koji doprinose ostvarenju glavnog cilja jesu:
Sc1. Rekonstrukcija dotrajalih dijelova objekta uz povećanje energetske učinkovitosti objekta.
Sc2. Opremanje objekta kako bi se poboljšali materijalni uvjeti za skrb o djeci i pružio im se kvalitetan boravak.
Sc3. Krajobrazno uređenje i opremanje igrališta
Sc4. Povećanje zaposlenosti i otvaranje novog radnog mjesta na području Općine

Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori.
U sljedećoj tablici prikazani su specifični ciljevi i njihovi mjerljivi indikatori:

Specifični cilj Mjerljivi indikatori
Sc1. Broj rekonstruiranih objekata: 1
Povećanje energetske učinkovitost objekta: 20%
Sc2. Broj novoopremljenih jedinica:
·         1 jedinica za djecu jasličke dobi
·         1 jedinica za djecu vrtićke dobi
·         1 dvorana
·         1 knjižnica
·         1 ured medicinske sestre
·         1 ured računovodstva
·         1 kuhinja
·         1 praonica
·         1 spremište
Sc3. Broj opremljenih igrališta: 2 (1 za djecu vrtićke dobi i 1 za djecu jasličke dobi)
Površina uređenog okoliša/zelenih površina: 6.000 m2
Sc4. Broj novih radnih mjesta: 1

 

Ukupna vrijednost projekta:
7.169.934,46 HRK

Iznos koji se sufinancira putem Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.:
5.106.802,56 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
Prosinac 2018. – Prosinac 2020.

Kontakt za više informacija:
Anton Prekalj, Komunalni savjetnik
Broj telefona: +385 52 441 339
Broj telefaksa: +385 52 441 842
Email: anton.prekalj@vrsar.hr

 

PROJEKT JE SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE 
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj