Naziv projekta:
Izgradnja pješačke staze na k.č. 1097 i 1098/1 k.o. Vrsar

Kratki opis projekta:
Provedbom ovog projekta izgraditi će se pješačka staza od Dječjeg vrtića Tići do asfaltnog nogometnog igrališta dužine 185 m i širine 2 m.

Informacije o fondu:
Projekt se sufinancira na temelju članka 35. stavka 5. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD -lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i točke 5.4. Natječaja za provedbu Mjere 2.1.. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu; referentna oznaka: 221100, objavljenog dana 01.03.2019. godine na mrežnim stranicama LAG-a „Središnja Istra“

Ciljevi i očekivani rezultati:
Izgradnjom predmetne staze postići će se cilj 2. Razvoj i jačanje društvenih i okolišnih kapaciteta područja LAG-a sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Središnja Istra na način da će se olakšati pristup predmetnom igralištu upravo preko ove pješačke staze te će se s time izbjeći šetnja pješaka po kolniku u neposrednoj blizini.

Ukupna vrijednost projekta:
321.500,00 HRK

Iznos koji se sufinancira putem Mjere 2.1.1. LAG-a Središnja Istra, a sve u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.: 148.250,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
Listopad 2019. – Ožujak 2020.

Kontakt za više informacija:
Sandi Čuka, Viši savjetnik za investicijske projekte, javnu nabavu i pravne poslove
Broj telefona: +385 52 441 339
Broj telefaksa: +385 52 441 842
Email: sandi.cuka@vrsar.hr