Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega

Projekt su realizirale Općine: Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Vrsar – Orsera, Funtana – Fontane, Sveti Lovreč, Vižinada – Visinada, Višnjan – Visignano, Kaštelir-Labinci – Castelliere-S.Domenica i Usluga Poreč d.o.o.

O projektu

Naziv projekta: Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
Naziv korisnika: Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega
Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.07.0053
Ukupna vrijednost projekta: 596.838,88 kuna
Iznos koji sufinancira EU (83%): 500.000,00 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 29. lipnja 2018. do 29. veljače 2020. godine
Kontakt osoba za više informacija: g. Ivan Zgrabljić (Općina Tar-Vabriga) i.zgrabljic@tar-vabriga.hr

Kratki opis projekta:
Općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Vrsar – Orsera, Funtana – Fontane, Sveti Lovreč, Vižinada – Visinada, Višnjan – Visignano i Kaštelir-Labinci – Castelliere-S.Domenica provode izobrazno-informativne aktivnosti putem Projekta pod nazivom „Kad se odvaja smeće, raste drvo sreće“. Projekt je zajednički kandidiran na natječaj Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Cilj projekta je informirati i upoznati građane, turiste, djecu predškolske i školske dobi te poslovnu javnost s ciljevima i važnosti gospodarenja otpadom te ih motivirati za njihovo ostvarivanje jer se time postiže poboljšanje socio-ekonomskih čimbenika društva u cjelini.

Uspostava sustava informiranja, educiranja i podrške održivom gospodarenju otpadom za navedene ciljne skupine uključivati će četiri specifična cilja sukladno točki 1.5. Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, tj. (1) Sprečavanje nastanka otpada, (2) Odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, (3) Kućno kompostiranje i (4) Ponovna uporaba predmeta. Sprječavanje nastanka otpada kao i odvajanje otpada te odgovorno postupanje s otpadom bit će komunicirani kao poželjno društveno ponašanje.
Zbog različitosti ciljnih skupina, za postizanje maksimalnog učinka informiranja i educiranja na Projektu koristiti će se različiti komunikacijski alati kako bi se pristup prilagodio svima i time potaknuo interes za odgovorno ponašanje i postupanje s komunalnim otpadom. Za iste su planirani sljedeći komunikacijski alati (projektne aktivnosti): priprema, tisak i distribucija plakata, letaka, vodiča (brošura), edukativnih slikovnica, setova bojica, bilježnica, kemijskih olovaka, platnenih torbi, naljepnica za spremnike, produkcija i emitiranje radijske reklame o Projektu, izrada i ažuriranje web stranice Projekta te održavanje javnih edukacijskih tribina, kostimiranih predstava za djecu i natjecanja u školama u izradi kreativnih stvari.Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Svrha projekta je provedba niza izobrazno-informativnih aktivnosti koje će pridonijeti smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište podizanjem svijesti o pravilnom i odgovornom postupanju s komunalnim otpadom stavljajući naglasak na sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta te kućno kompostiranje.
Pretpostavka je da će na razini projekta, provedbom različitih izobrazno – informativnih aktivnosti biti obuhvaćeno u prosjeku 87% stanovništva, pri čemu će pojedine aktivnosti obuhvatiti 100% stanovništva (distribucija informativnih letaka kućanstvima i vodiča (brošura) poslovnim subjektima na području sedam općina) dok će neke aktivnosti obuhvatiti manje postotke (primjerice javne tribine, kostimirane predstave i natjecanja za djecu i/ili radijski spotovi).
Realizacija projektnih aktivnosti doprinijet će smanjenju negativnog trenda proizvodnje komunalnog otpada budući da će svi građani, poslovna javnost i djeca naučiti adekvatno postupati s različitim vrstama otpada i percipirati ga kao vrijedan i iskoristiv resurs. Time će se osigurati preduvjeti za stvaranje kružnog, održivog sustava gospodarenja otpadom.