INOVATIVNI INTERPRETACIJSKI PRISTUPI ZA ODRŽIVO KORIŠTENJE BAŠTINE U SMJERU ODRŽIVOG TURIZMA ZA MLADE

Zajednički ciljevi projekta
Glavni cilj projekta je razvoj održivog obiteljskog turizma u pograničnom području na temelju privlačne interpretacije prirodne i kulturne baštine. Kroz projekt ćemo razmjenom praksa i znanja razviti zajedničku strategiju za interpretaciju i održivo upravljanje zaštićenim područjima s obje strane granice, koja će nadograditi postojeće stručne osnove i postaviti smjernice za prekogranično povezivanje, s ciljem upravljanja posjetiteljima i ciljanim skupinama dionika. Područje ćemo povezati s inovativnim interpretacijskim pristupima koji će ponajprije biti namijenjeni mladima tijekom različitih razdoblja odrastanja. Svaki će partner na svojem području pokrivati dio sadržaja koji omogućuju povezivanje u cjelinu, u novi prekogranični turistički proizvod. Važnu podršku za doživljajne programe, predstavljati će programi za podizanje svijesti posjetitelja o važnosti i odgovarajućem odnosu prema prirodnoj i kulturnoj baštini, s ciljem da u mladima potaknemo interes za očuvanje zaštićenih područja i u budućnosti.

7 partnera
Projekt ENJOYHERITAGE okuplja 7 partnera iz Slovenije i Hrvatske:
Općinu Slovenska Bistrica kao vodećeg partnera,
Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode (jedinica Maribor),
Institut za turizam Maribor – Pohorje,
Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje,
Općinu Vrsar,
Grad Ozalj i
Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije.

Vrijednost i trajanje projekta
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskega fonda za regionalni razvoj u okviru programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.221.554,00 EUR, od toga iznosi visina sredstava EFRR 1.038.312,39 EUR. Projekt će trajati od 1.10.2016 do 31.3.2019.

Aktivnosti
Aktivnosti projekta navezuju se na provedbu četirih radnih paketa projekta:
1. Upravljanje,
2. Interpretacija prirodne i kulturne baštine za mlade,
3. Razvoj i marketing odživih turističkih produkta,
4. Komunikacija.

SVE INFORMACIJE NA http://enjoyheritage.eu/

KONTAKT:
Manuela Hrvatin,
Voditeljica projekta Enjoyheritage
+385 911 335 273
+385 52 441 559
www.enjoyheritage.eu
Općina Vrsar-Orsera
Trg Degrassi 1
52450 Vrsar
Hrvatska /Croatia