Informiranje javnosti

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

 

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

Službenik za informiranje

 

Općina Vrsar javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pravo pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Službeniku za informiranje Općine Vrsar na slijedeće moguće načine:

  • putem faxa na broj 052/441-842
  • putem elektroničke pošte službenika za informiranje sandi.cuka@vrsar.hr,
  • poštom na adresu Općine Vrsare, Trg Degrassi 1, Vrsar,
  • osobno na adresu Općine Vrsare, Trg Degrassi 1, Vrsar, u uredovno radno vrijeme

 

Službenik za informiranje:

Sandi Čuka
Općina Vrsare, Trg Degrassi 1, Vrsar

Tel: +385 (0)52 441 539
Fax: +385 (0)52 441 842

E mail službenika za informiranje: sandi.cuka@vrsar.hr
Više o pravu na pristup informacijama: http://www.pristupinfo.hr/

Povjerenik za informiranje – upute, smjernice, obrasci

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014)

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 15/2014)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/2015)

Otvoreni podaci