Zajednica Talijana Vrsar

Osnovana: 1991.

Sjedište: Vrsar

Predsjednik: Mario Gasparini

Telefon/fax: (052) 442 024

ZTV osnovana je s namjerom zaštite, promocije i valorizacije talijanskog jezika, kulture i tradicije te istrovenetskog narječja. Zajednica Talijana sudjeluje u organizaciji kulturnih i drugih evenata, ugošćuje sekcije i grupe Zajednice Talijana Hrvatske i Slovenije, organizira predstavljanje knjiga te se uključuje u sve gradske manifestacije.

Župa Sv. Martina

Biskupija porečka i pulska
Dioecesis parentina et polenis


Biskupija porečka i pulska
Dioecesis parentina et polenis

Župa Sv. Martina
Gradska vrata 19, Vrsar

mr. Lino Zohil
župnik

Tel./fax:  (052) 441 109
Mobitel:  099 42 12 255
E-mail:    linoz@hbk.hr

Umjetnička škola Poreč – podružnica Vrsar

Adresa škole: Narodni trg 1, Poreč

Ravnateljica: Sanja Radetić Fatorić
Voditeljica područnog odjela: Sandra Šustereiter

Telefon/faks: (052) 452 346
E-mail: umjetnicka.skola.porec@poup.hr

Ukupan broj učenika: 40

Osnovna glazbena škola “Slavko Zlatić” pri Pučkom otvorenom učilištu Poreč pruža zaokruženo osnovno glazbeno obrazovanje koje traje šest razreda. Kod djece zainteresirane za glazbu stvara naviku slušanja vrijednih glazbenih ostvarenja, osposobljava ih za samostalno muziciranje, razvija glazbeni ukus, te potiče na individualno stvaralaštvo.

Područni odjel Osnovne glazbene škole “Slavko Zlatić” pri Pučkom otvorenom učilištu Poreč u Vrsaru osnovan je 2002. godine i od tada se uspješno razvija. Prva generacija učenika imala je mogućnost osnovnog glazbenog obrazovanja s instrumentom harmonika i klavir. Već druge godine mogućnost izbora instrumenta proširila se s violinom i gitarom.

Ove školske godine Područni odjel Vrsar pohađa 40-ak učenika. Podučava ih 7 učitelja.

Područni odjel može se podičiti vrhunskim rezultatima svojih učenika na raznim natjecanjima. Ovisno o vrsti manifestacije, učenici sudjeluju kao solisti, komorni sastavi, u pjevačkom zboru ili u harmonikaškom orkestru. Učenici također sudjeluju na regionalnim i državnim natjecanjima.

OŠ Vladimira Nazora – Vrsar
Dječji vrtić “Tići”

Osnovan 2001. godine, osnivač Općina Vrsar
Adresa: Aldo Negri 46, Vrsar
Ravnateljica: Ingrid Mendiković
Telefon/faks: (052) 441 506

Web stranica: http://www.vrtic-tici-vrsar.hr/

E-mail: info@vrti-tici-vrsar.hr

Aktivnosti:

  • ostvarivanje redovitih programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane, socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima
  • ostvarivanje programa za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju
  • ostvarivanje programa za darovitu djecu, programa predškole, ostvarivanje programa ranog učenja stranog jezika i drugih programa iz oblasti umjetnosti, kulture, tehničke kulture, vjerskog i športskog sadržaja

obavljanje stručnih, financijskih, administrativnih i drugih poslova vezanih uz rad ustanove; uređivanje i ostvarivanje ostalih poslova vezanih uz odgoj i obrazovanje