Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu
Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana zaštite od požara na području Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu
Odluka o Planu Programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara
Obavijest o zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru