Udruga maslinara “Buga” Vrsar

Osnovana: 2013.
Sjedište: Dalmatinska 1, Vrsar
Predsjednik: Zoran Kalčić

E-mail: buga.vrsar@gmail.com

Ukupan broj članova: 13

Dob i spol članova: a) iznad 18 g. muškaraca 13

Broj članova s područja Općine Vrsar: 12

Aktivnosti: razvijanje i širenje kulture uzgoja masline, poticanja maslinara na razvoj integrirane i ekološke proizvodnje te osiguravanje uvjeta za kvalitetnu preradu i prodaju maslinovog ulja, razvijanje suradnje sa srodnim udrugama, savezima, pravnim osobama, tijelima jedinice lokalne i regionalne samouprave te tijelima državne vlasti, organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja maslinara održavanjem predavanja, praktičnih radionica i drugih suvremenih oblika edukacije

Ženski pjevački zbor “Mendule”

Osnovane: 1996.

Sjedište: Rade Končara 15, Vrsar

Telefon: 091 3961 109

Predsjednik: Silvana Skender

 

E-mail: mendule@net.hr

Ukupan broj članova: 23

Dob i spol članova: a) 18 i više g. muškaraca 1, žena 22

Broj članova s područja Općine Vrsar: 12

Aktivnosti: uvježbavanje zbornog pjevanja, nastupi u okviru kulturnih i turističkih manifestacija, promicanje istarskog i primorsko-dalmatinskog melosa te obrada pjevačko-glazbenog programa ozbiljne glazbe i zabavne glazbe Hrvatske i svijeta, organizacija priredbi, koncerata i drugih manifestacija, organizacija smotri, susreta i gostovanja, postavljanje temelja i uključivanje šire zajednice u kulturne programe radi što kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena

UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA- OPĆINSKI OGRANAK VRSAR

Osnovana: 2019.

Sjedište: Obala Maršala Tita 35, Vrsar

Telefon: 098 390516

Predsjednik: Marijan Mužinić

E-mail: miro.sosic@valamar.com

Ukupan broj članova: 250

Dob i spol članova: a) 18 i više g. muškaraca 250

Broj članova s područja Općine Vrsar: 19

Aktivnosti: Sudjelovanje u sportskim i humanitarnim aktivnostima, mimohodu branitelja Istre u Puli povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Obilježavanju značajnih obljetnica praznika i blagdana. Informiranje članova o pravima branitelja te informiranje i pomoć prema potrebi. Organizacija posjeta bojišnice iz Domovinskog rata te mjesta pogibije suborca pok. Stjepana Liovića i time odala počast.

SINDIKAT UMIROVLJENIKA HRVATSKE- PODRUŽNICA VRSAR

Osnovana (podružnica): 1992.

Sjedište: Rade Končara 15

Telefon: (052) 441 270

Fax: (052) 441 395

Predsjednik: Ivan Radetić

Ukupan broj članova: 275

Dob i spol članova: a) iznad 18 godina muškaraca 104, žena 171

Broj članova s područja Općine Vrsar: 162

Aktivnosti: briga i skrb o starijim osobama, organizacija putovanja sa svrhom upoznavanja Istre i ostatka Hrvatske, druženje s drugim podružnicama i obilježavanje važnih datuma, skrb o socijalno ugroženim umirovljenicima, skrb o bolesnim i nepokretnim osobama, kulturne i sportske aktivnosti, zdravstvena predavanja

DRUŠTVO NAŠA DJECA VRSAR

Osnovano: 2002.

Sjedište: Aldo Negri 46, Vrsar

Predsjednica: Ivana Soldatić

E-mail: dnd.vrsar@gmail.com

Telefon: (052) 441 506

Fax: (052) 441 506

Ukupan broj članova: 31

Broj članova s područja Općine Vrsar: 27

Aktivnosti: poticanje i organiziranje aktivnosti s djecom i za djecu u njihovom slobodnom vremenu, praćenje i promicanje ostvarivanja prava djeteta, organiziranje Ljetnog kampa, promicanje i plasman dječjih čestitki i suvenira, priprema i izvedba priredbi, susreta i savjetovanja, obilježavanje svih manifestacija vezanih uz djecu.

LOVAČKO DRUŠTVO “LIM” VRSAR

Osnovano: 1998.

Sjedište: Trg Degrassi 3, Vrsar

Predsjednik: Julijan Starčić

Aktivnosti:

održavanje lovišta tijekom cijele godine

održavanje prosjeka, staza i šumskih puteva,

izgradnja, čišćenje i održavanje pojilišta,

ishrana divljači u zimskom periodu

Lovačko društvo Lim bavi se i  gospodarenjem lovištem, uzgojem, zaštitom i lovom divljači, zaštitom prirode i okoliša, odgojem i izobrazbom lovaca te podizanjem lovačke etike

ŽENSKA UDRUGA LOZA FUNTANA

Osnovane: 2007.

Sjedište: Istarska 17, Funtana – Fontane

Telefon: 0914805103

Predsjednik: Katia Šebalj

E-mail: katia.sebalj@montraker.hr

Ukupan broj članova: 80

Dob i spol članova: a) iznad 18 godina,  žena58

Broj članova s područja Općine Vrsar: 22

Aktivnosti:  Očuvanje i povećanje zadovoljstva i kvalitete života stanovnika. Očuvanje i povećanje standarda u područjima sporta, rekreacije, zaštite zdravlja i zaštite kulture. Sve aktivnosti projekta usmjerene očuvanju zdravlja i bogatoj kulturnoj ponudi za članice Udruge i za sve druge mještane. Uključenost starijih članica u život zajednice.

UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE

Osnovane: 1951.

Sjedište: Zadraska 40, Pula- Pola

Telefon: 098 665411

Predsjednik: Zlatko Kuftić

E-mail: ured@usiz-pula.hr

Ukupan broj članova: 260

Broj osoba koje volontiraju : 52

Broj članova s područja Općine Vrsar: 1

Aktivnosti:  Socijalna pomoć i podrška. Uključivanje slijepih osoba u samostalan život i rad. Promicanje, razvoj i unapređivanje položaja slijepih osoba u svim segmentima života te zaštita njihovih prava i interesa kao dijela temeljnih ljudskih prava, a osobito dostojanstva, jednakih mogućnosti, ravnopravnosti i nediskriminacije te života u zajednici uz podršku. Djelovanje za opće odnosno javno dobro slijepih osoba.

UDRUGA MLADIH GALINERI

Osnovane: 2021.

Sjedište: Trg Degrassi 1, Vrsar

Telefon: 099 3460408

Predsjednik: Deni Knapić

E-mail: galineri.vrsar@gmail.com

Ukupan broj članova: 25

Dob i spol članova: a) iznad 18 godina muškaraca 19, žena 6

Broj osoba koje volontiraju : 25

Broj članova s područja Općine Vrsar: 18

Aktivnosti:  Poticanje mladih na volonterski rad i aktivno sudjelovanje u zajednici. Organiziranje radionica i javnih tribina. Sudjelovanje u eko akcijama. Organizacijom slobodnog vremena mladih suzbija se svaki oblik ovisnosti. Socijalna pomoć i podrška mladima i djeci kao i ostale socijalne djelatnosti.

UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA HRVATSKE

Osnovane: 1947

Sjedište: Nikole Tesle 14, Poreč

Telefon: 091 4346675

Predsjednik: Arduino Matošević

E-mail: nada.rakovac@pu.t-com.hr

Ukupan broj članova: 160

Dob i spol članova: a) 18 i više g. muškaraca 80, žena 80

Broj članova s područja Općine Vrsar: 16

Aktivnosti: Okupljanje građana na dobrotvornoj osnovi. Očuvanje i njegovanje specifičnih antifašističkih vrijednosti i tekovina suživota Talijana i Hrvata na našim prostorima. Zalaganje za zaštitu i ostvarenje stečenih prava boraca NOR-a u oblasti humanitarnog, socijalnog, mirovinskog i invalidskog osiguranja. Briga o očuvanju spomenika i spomen obilježja iz NOB-e. Čuvanje od zaborava značajne povijesne događaje, imena i djela organizatora antifašističke borbe.

SIGURNA KUĆA ISTRA

Osnovane: 2005.

Sjedište: Koparska 58, Pula- Pola

Telefon: 099 6779074

Predsjednik: Jadranka Černjul

E-mail: sigurna.kuca.istra@inet.hr

Ukupan broj članova: 15

Broj članova s područja Općine Vrsar: 37

Aktivnosti:  Osiguravanje psihosocijalne, psihološke i pravne podrške te hitni smještaj u sklonište za žrtve obiteljskog nasilja i njihovu djecu na području Istarske županije. Osiguravanje SOS telefona. Povećanje stupnja informiranosti i senzibiliteta mladih o nasilju u partnerskim vezama i u obitelji.

 

DRUŠTVO JOSIP BROZ TITO

Osnovane: 1997

Sjedište: Nikole Tesle 14, Poreč

Telefon: 0996763315

Predsjednik: Mario Ljubešić

E-mail: drustvojbtitoporec@gmail.com

Ukupan broj članova: 475

Broj osoba koje volontiraju : 115

Broj članova s područja Općine Vrsar: 37

Aktivnosti:  Organiziranje predavanja, stručnih rasprava i izložbi. Organiziranje priredbi na mjestima značajnih događaja- posebno dana rođenja i smrti Josipa Broza Tita. Populaziranje vrijednosti tekovina antifašizma te suradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu.

DRUŠTVO INVALIDA POREČ

Osnovane: 1998

Sjedište: Vukovarska 11, Poreč – Parenzo

Telefon: 099 4251192

Predsjednik: Nataša Basanić Čuš

E-mail: dip.porec@gmail.com

Ukupan broj članova: 399

Dob i spol članova: a) iznad 18 godina muškaraca 226, žena 173

Broj osoba koje volontiraju : 32

Broj članova s područja Općine Vrsar: 14

Aktivnosti:  Obavljanje socijalne pomoći i podrške. Humanitarna pomoć, suzbijanje i zaštita od diskriminacije. Promicanje društvene solidarnosti, volonterstvo, razvojna suradnja, međunarodna  prijateljstva. Preventivno djelovanje, unaprjeđenje i zaštita zdravlja. Razvijanje tehničke kulture, inovatorstvo, komunikacija i audiovizualna tehnika. Razmatranje i rješavanje ostalih pitanja od interesa za redovne članove i njihove obitelji iz djelokruga Društva.

KULTURNO EDUKACIJSKI CENTAR ORSATA

Osnovane: 2021

Sjedište: Gradska vrata 7, Vrsar

Telefon: 0924094679

Predsjednik: Sandra Cvitkovac

E-mail: orsata@gmail.com

Ukupan broj članova: 4

Dob i spol članova: a) iznad 18 godina muškaraca 2, žena 2

Broj osoba koje volontiraju : 16

Broj članova s područja Općine Vrsar: 2

Aktivnosti:  Promicanje kulture i očuvanje tradicijskih običaja i inkorporiranje njih u svakodnevni suvremeni život građana. Aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena djece, mladih i odraslih. Promicanje zdravog načina života kroz kreativno izražavanje. Buđenje interesa za umjetnost i urbanu kulturu. Edukativni programi za djecu i mlade, stvaranje umjetničkih i kulturnih sadržaja u suradnji između profesionalca i amatera. Razvoj volonterstva.

HRVATSKI SABOR KULTURE

Osnovane: 1948

Sjedište: Ulica kralja Zvonimira 17, Zagreb

Telefon: 099 4556879

Predsjednik:  dr. sc. Dražen Jelavić

E-mail: tajnik@hrsk.hr

Ukupan broj članova: 1040

Broj članova s područja Općine Vrsar:

Aktivnosti:  Organizacija Susreta zborova. Poticanje i promocija rada i dostignuća zborskog amaterizma na djelovanje i očuvanje kao i povećanje društvenog standarda u području glazbenog amaterizma putem unapređenja kapaciteta i kvalitete pružanja usluga od interesa za opće dobro pomoću kojih se povećava kulturna ponuda.

KLUB STUDENATA ISTARSKI KLUB RIJEKA

Osnovane: 1994.

Sjedište: Blaža Polića 2/II, Rijeka

Telefon: 099 405 5479

Predsjednik: Geanluca Lukšić

E-mail: istarski.klub.rijeka@gmail.com

Ukupan broj članova: 503

Broj osoba koje volontiraju : 20

Broj članova s područja Općine Vrsar:

Aktivnosti:  Organizacije predavanja, priredbi, pjesničkih večeri, koncerata, izložbi, seminara, radionice te izdavačke djelatnosti. Djelovanje na području kulturnih, glazbenih, znanstvenih, sportskih, ekoloških, humanitarnih i drugih sadržaja vezanih uz studentski i općedruštveni život kao i promoviranje i očuvanje istarske tradicije i kulture