JAVNI NATJEČAJ – POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU – 1 izvršitelja/ice– rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 30.06.2022. za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana, zbog povećanog obima posla

JAVNI NATJEČAJ – POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU – 1 izvršitelja/ice– rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 30.06.2022. za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana, zbog povećanog obima posla

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 011-01/17- 01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017. (I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA:011-01/19-01/4, URBROJ:2167/02-54-44/02-19-1 od 20.12.2019.g, II. dopune Pravilnika o radu, KLASA: 011-01/20-01/4, URBROJ: 2167/02-54-44/02-20-3 od 20.08.2020.g.), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 10/17) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg […]

JAVNI NATJEČAJ – SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica– rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31.08.2022, zbog povećanog obima posla, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana

JAVNI NATJEČAJ – SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica– rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31.08.2022, zbog povećanog obima posla, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 011-01/17- 01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017. (I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA:011-01/19-01/4, URBROJ:2167/02-54-44/02-19-1 od 20.12.2019.g, II. dopune Pravilnika o radu, KLASA: 011-01/20-01/4, URBROJ: 2167/02-54-44/02-20-3 od 20.08.2020.g.), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 10/17) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg […]

JAVNI NATJEČAJ – ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica– rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31.08.2022. za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana, zbog povećanog obima posla

JAVNI NATJEČAJ – ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica– rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31.08.2022. za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana, zbog povećanog obima posla

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 011-01/17- 01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017. (I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA:011-01/19-01/4, URBROJ:2167/02-54-44/02-19-1 od 20.12.2019.g, II. dopune Pravilnika o radu, KLASA: 011-01/20-01/4, URBROJ: 2167/02-54-44/02-20-3 od 20.08.2020.g.), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 10/17) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg […]

Kakvoća mora

Kakvoća mora

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije objavio je rezultate ispitivanja kakvoće mora na dan 02.07.2021. godine: Izvjestaj

Natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda

Natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda

Preuzmi cijeli Natječaj

Rezultati Oglasa za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij

Rezultati Oglasa za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij

Na temelju članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 2/21), Općinski načelnik razmotrio je prijedlog rang liste za dodjelu stipendije na poslijediplomskom studiju za akademsku godinu 2020./2021., te donio sljedeći Zaključak