Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar, radi razgraničenja marine Vrsar i luke Vrsar

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar, radi razgraničenja marine Vrsar i luke Vrsar

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23; dalje: Zakon), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar radi razgraničenja marine Vrsar i luke Vrsar („Službene novine Općine Vrsar- Orsera“, br. 6/23; dalje: Odluka o izradi), Zaključka Općinskog načelnika Općine Vrsar – Orsera (KLASA: […]

Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Poziv za 16. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Vrsar – Orsera

Obavijest o prekidu vodopskrbe dana 22.12.2023. godine – Kontešići, Kloštar

Obavijest o prekidu vodopskrbe dana 22.12.2023. godine – Kontešići, Kloštar

Božićnice za sve umirovljenike i pomoć za umirovljenike s niskim mirovinama

Božićnice za sve umirovljenike i pomoć za umirovljenike s niskim mirovinama

Općina Vrsar-Orsera prigodom božićnih i novogodišnjih blagdana daruje sve umirovljenike božićnicom u iznosu od 40,00 eura. Za tu svrhu osigurana su sredstva za 570 umirovljenika i osobe starije od 65 godina u ukupnom iznosu od 22.800,00 eura. Ujedno, uvažavajući teško socijalno stanje umirovljenika i starijih osoba koji imaju niska primanja Općina Vrsar – Orsera dodijelit […]

21.12.2023. – Javni natječaj – ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ice – rad na određeno, puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice, ( zamjena za dugotrajno bolovanje ),  za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

21.12.2023. – Javni natječaj – ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ice – rad na određeno, puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice, ( zamjena za dugotrajno bolovanje ),  za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), članka 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, (KLASA: 601-01/23- 01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-14 od 22.02.2023.), Izmjene i dopune pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 601-01/23-01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-2 od 19.05.2023.), članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići […]

21.12.2023. – Javni natječaj – POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU – 2 izvršitelja/ice– rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do ispisa djeteta iz vrtića, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana, zbog povećanog obima posla

21.12.2023. – Javni natječaj – POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU – 2 izvršitelja/ice– rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do ispisa djeteta iz vrtića, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana, zbog povećanog obima posla

Na temelju članka 24.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), članka 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar,( KLASA: 601-01/23- 01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-14 od 22.02.2023.) Izmjene i dopune pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar ( KLASA: 601-01/23-01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-2 od 19.05.2023.) , članka 38. Statuta Dječjeg […]

21.12.2023. – Javni natječaj – ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica – rad na određeno, puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice, (do 31.08.2024.  ),  za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

21.12.2023. – Javni natječaj – ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica – rad na određeno, puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice, (do 31.08.2024.  ),  za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), članka 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, (KLASA: 601-01/23- 01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-14 od 22.02.2023.), Izmjene i dopune pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 601-01/23-01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-2 od 19.05.2023.), članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići […]

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu koje provode udruge

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu koje provode udruge

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), članka 66. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar“ broj, 02/21), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na […]

Obavijest o podjeli božićnice za umirovljenike s područja Općine Vrsar- Orsera

Obavijest o podjeli božićnice za umirovljenike s područja Općine Vrsar- Orsera

Općina Vrsar-Orsera povodom Božićnih blagdana dodijelit će božićnice svim umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Vrsar-Orsera. Dana 18. – 20.12.2023., u zgradi Općine u vremenu od 9,00-14,00 sati Dana 21.12.2023.u prostorijama Mjesnog odbora Gradina ( stara škola )  u vremenu od 9,00 – 14,00 sati. Za ostvarivanje prava novi umirovljenici moraju ponijeti osobnu iskaznicu, te […]

Obavijest o dodjeli jednokratnih pomoći umirovljenicima s niskim prihodima

Obavijest o dodjeli jednokratnih pomoći umirovljenicima s niskim prihodima

Općinski načelnik Općine Vrsar – Orsera donio je Odluku o dodjeli jednokratnih pomoći umirovljenicima („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, br.13/23) kojom se uređuje pravo na dodjelu jednokratnih pomoći umirovljenicima s niskim prihodima, te uvjeti i način ostvarivanja tog prava u 2023. godini. Obavijest o dodjeli jednokratne pomoći umirovljenicima možete preuzeti na ovoj poveznici Obrazac zahtjeva