Predavanje o mikologiji i gljivarstvu

Predavanje o mikologiji i gljivarstvu

 

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete – Oglas za prijam u službu na određeno (viši stručni suradnik za EU projekte)

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete – Oglas za prijam u službu na određeno (viši stručni suradnik za EU projekte)

Sukladno Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme KLASA:112-03/19-01/3,URBROJ: 2167/02-01/18-19-3od 10.05.2019. Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa objavljuje   Preuzmite Listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete  

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – Savjetnik za društvene djelatnosti

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – Savjetnik za društvene djelatnosti

Na stručno osposobljavanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsar-Orsera, bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), primaju se:   jedan polaznik/ica, magistar struke/stručni prvostupnik društvenog usmjerenja ili drugog odgovarajućeg smjera (magistar ekonomije ili prvostupnik ekonomije, upravni pravnik), na radno mjesto savjetnik za društvene djelatnosti. PREUZMITE JAVNI […]

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine Općine Vrsar Orsera” br. 04/17) i Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje montažnog objekta na području Općine Vrsar-Orsera. Klasa: 363-01/19-01/4, Urbroj: 2167/02-01-03/34-19-8, od 06.05.2019. godine, Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera, na prijedlog Komisije za dodjelu javnih površina, donosi: Odluku o […]

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine Općine Vrsar Orsera” br. 04/17) i Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska i štandova na području Općine Vrsar-Orsera. Klasa: 363-01/19-01/110, Urbroj: 2167/02-01-03/34-19-1 od 06.05.2019. godine, Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera, na prijedlog Komisije za dodjelu javnih površina, donosi: Odluku […]

Poziv na predstavljanje rezultata znanstvenog projekta ARCHAEOCULTOUR-  Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar 2018-2021

Poziv na predstavljanje rezultata znanstvenog projekta ARCHAEOCULTOUR- Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar 2018-2021

Pozivanju se građani na predstavljanje rezultata znanstvenog projekta ARCHAEOCULTOURArheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar 2018-2021 Preuzmite poziv ovdje

ODLUKA O REZULTATIMA DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI VRSARU – ORSERA

ODLUKA O REZULTATIMA DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI VRSARU – ORSERA

Na osnovi članka 74. stavka 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 25/19, dalje: Zakon), a u svezi članka 76. stavka 2. i članka 77. stavka 1. Zakona, nakon provedenog drugog kruga glasovanja za izbor članova Vijeća albanske nacionalne manjine u Općini VRSARU – ORSERA 19. svibnja 2019.,Općinsko izborno povjerenstvo […]

Najava 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Najava 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera održati će se u srijedu 08.05.2019. s početkom u 19:00 sati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1 DNEVNI RED Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća, Izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradini, Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vrsar-Orsera unutar mjere 2.1.1. Ulaganja u projektiranje, […]

ODLUKA O REZULTATIMA PRVOG KRUGA I ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI VRSAR-ORSERA

ODLUKA O REZULTATIMA PRVOG KRUGA I ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI VRSAR-ORSERA

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vrsar – Orsera objavljuje dana 05.svibnja 2019. godine Preuzeti Odluku o rezultatima prvog kruga i održavanju drugog kruga glasovanja za izbor članova vijeća albanske nacionalne manjine

Odluka o utvrđivanju zabrane prometa za sva vozila u pješačkoj zoni “Starogradska jezgra”

Odluka o utvrđivanju zabrane prometa za sva vozila u pješačkoj zoni “Starogradska jezgra”

Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera donio je Odluku o utvrđivanju zabrane prometa za sva vozila u pješačkoj zoni “Starogradska jezgra”. Zabrana ulaska i zadržavanja za sva motorna vozila u pješačkoj zoni „Starogradska jezgra“ produljuje se za razdoblje od 01. svibnja 2019. do 01. listopada 2019. godine. Preuzmite cijelu Odluku