Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za ruševinu poluugrađene kuće u Gradini katastarska čestica oznake zgr. 31 k.o. Gradina, površine 120 m2. Početna cijena iznosi 78.000,00 kuna. http://www.vrsar.hr/za-gradane/natjecaji-i-oglasi/natjecaj-za-prodaju-nekretnine-putem-prikupljanja-pisanih-ponuda-3/

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za neizgrađeno građevinsko zemljište k.č. 1094/3 k.o. Vrsar, u naravi dvorište, površine 26 m2, po cijeni od 22.230,00 kn radi formiranja okućnice nekretninama oznake k.č. 1094/1 i k.č. 1094/2 k.o. Vrsar. http://www.vrsar.hr/za-gradane/natjecaji-i-oglasi/2096-2/

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za neizgrađeno građevinsko zemljište k.č. 840/2 k.o. Vrsar, u naravi okućnica, površine 73 m2, po cijeni od 72.291,93 kn radi formiranja okućnice nekretnini oznake k.č. 840/1 k.o. Vrsar. http://www.vrsar.hr/za-gradane/natjecaji-i-oglasi/natjecaj-za-prodaju-nekretnine-putem-prikupljanja-pisanih-ponuda-2/

Obavijest vinogradarima: Vrijeme je za drugo tretiranje protiv američkog cvrčka

Obavijest vinogradarima: Vrijeme je za drugo tretiranje protiv američkog cvrčka

Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču nositelj je programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede naslova “ Praćenje i suzbijanje američkog cvrčka u Istarskim vinogradima ” kojeg dodjeljuje Istarska županija za 2017. godinu. Obavijest vinogradarima – vrijeme je za drugo tretiranje američkog cvrčka

Najava 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

Najava 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

2. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR održati će se u četvrtak 20.07.2017 godine, s početkom u 20,00 sati u prostorijama Općine Vrsar, Trg Degrassi 1. Za rad sjednice predlažem slijedeći dnevni red: D N E V N I   R E D Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća, Vijećnička pitanja, Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna […]

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev […]