LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE – RAČUNOVODSTVENI REFERENT

LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE – RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Sukladno Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme KLASA:112-03/19-01/5,URBROJ: 2167/02-01/17-19-2 od 12.12.2019. Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa objavljuje kako slijedi: LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE – RAČUNOVODSTVENI REFERENT

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU KOJE PROVODE UDRUGE

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA 2020. GODINU KOJE PROVODE UDRUGE

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar“ broj, 02/13 i 03/17), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na […]

Najava 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Najava 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 51. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/13, 3/17 i 2/18) i članka 69. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09) sazivam 21.- tu sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA Za ČETVRTAK 19.12.2019. godine, s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1. Za […]

GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2020. GODINU

GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2020. GODINU

Općina Vrsar-Orsera objavljuje: GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2020. GODINU

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 2. prosinca 2019. godine tri natječaja za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 2. prosinca 2019. godine tri natječaja za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)” od 02.01.-28.02.2020. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata za životinje i ostalih gospodarskih objekata Mehanizacija i ostala oprema Kupnja zemljišta i objekata Opći i nematerijalni troškovi  4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ od 02.01.-28.02.2020. Skladišni kapaciteti za stajski gnoj i digestate Oprema za […]

Sufinanciranje plaćanja pražnjenja septičkih jama

Sufinanciranje plaćanja pražnjenja septičkih jama

  Od 01.01.2020. godine vlasnicima stambenih i poslovnih objekata u naselju Kloštar ukida se sufinanciranje plaćanja pražnjenja septičkih jama. Vlasnici postojećih stambenih i poslovnih građevina u naselju Kloštar dužni su svoje objekte priključiti na novoizgrađeni sustav javne odvodnje do 13.05.2020. godine. Preuzmite zaključak

“Božićnica” za umirovljenike

“Božićnica” za umirovljenike

Općina Vrsar-Orsera svim umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine Vrsar-Orsera povodom Božićnih i Novogodišnjih blagdana isplatiti će jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 220,00 kn. Novčana naknada može se podignuti u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, u ponedjeljak 16.12. i utorak 17.12.2019. godine od 09,00 do 14,00 sati. Stanovnici naselja: Flengi, Gradina, Marasi, Kloštar, Begi, Bralići, […]

12.12.2019. Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – računovodstveni referent

12.12.2019. Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – računovodstveni referent

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11 i 4/18), dana 12.12.2019. godine, objavljuje se OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera, na radno mjesto računovodstveni referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme […]

JAVNI NATJEČAJ  ZA PRODAJU RABLJENOG AUTOMOBILA

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG AUTOMOBILA

Općina Vrsar-Orsera (dalje: Općina) na temelju Zaključka Općinskog načelnika KLASA:340-01/19-01/241, URBROJ:2167/02-01/17-19-1 od 11.12.2019. raspisuje natječaj kako slijedi: JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG AUTOMOBILA Ovaj javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Općine. Predmet prodaje: osobni automobil Renault Laguna Preuzmite natječaj ovdje

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

Dana 6.12.2019. (petak) zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti slijedeće ulice i naselja: Naselje Flengi 9 – 12 sati Preuzmite cijelu obavijest