OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom suvlasničkog dijela Republike Hrvatske na području Općine Vrsar

OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom suvlasničkog dijela Republike Hrvatske na području Općine Vrsar

Na temelju odredbe članka 72. stavka 1. točka e). i stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18 i 115/18, 98/19 i 57/22), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom suvlasničkog dijela Republike Hrvatske na području Općine Vrsar. Preuzmite Obavijest […]

Natječaj za prodaju k.č.608/13 k.o. Gradina

Natječaj za prodaju k.č.608/13 k.o. Gradina

Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 10/22), Natječajna komisija za promet imovinom dana 18. rujna 2023. godine raspisuje N A T J E Č A J za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda Preuzmite natječaj

OGLAS ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./24

OGLAS ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./24

OGLAS ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./24 Temeljem članka 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2023./2024. (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 9/23) Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera raspisuje OGLAS  za dodjelu stipendija u školskoj godini 2023./2024. Preuzmite oglas i potrebne obrasce na stranici Natječaji i oglasi – OGLAS ZA DODJELU […]

Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

POZIV DOPUNA POZIVA   Na temelju članka 53. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/21), članka 69., a u svezi s člankom 74. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09 i 4/21), dopunjuje se Dnevni red 14. sjednice   OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA  koja će se održati […]

JAVNI POZIV  za prijavu programa i projekata radi financiranja iz  Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu

JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu

Preuzmite Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2024. godinu (ustanove) Obrazac I-1 Obrazac P-1 Popis priloga

Odluka o proglašenju mjeseca Vrsarskih trgovaca i obrtnika

Odluka o proglašenju mjeseca Vrsarskih trgovaca i obrtnika

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, broj 2/21), a u vezi s člankom 57. Zakona o trgovini („Narodne novine“, broj 87/08, 96/08, 116/08, 116/08, […]

Program poticanja razvoja poduzetništva za 2023. godinu

Program poticanja razvoja poduzetništva za 2023. godinu

Temeljem Prijedloga odluke o dodjeli nepovratne potpore (KLASA: 402-01/23-01/32, URBROJ: 2163-40-01-04/42-23-5 od 09. kolovoza 2023. godine) i članka 15. Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2023. godinu („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 4/23)  Općinski načelnik donosi slijedeću Odluku o dodjeli potpora za razvoj poduzetništva  

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava sufinanciranja obroka kredita

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava sufinanciranja obroka kredita

Na temelju čl. 9. Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kredita („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 6/23 – u daljnjem tekstu Odluka) Općinski načelnik donio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava sufinanciranja obroka kredita: Javni poziv Obrazac 1. – Zahtjev za sufinanciranje obroka stambenog kredita Obrazac 2. – Izjava o vlasništvu Obrazac […]

JAVNI POZIV za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2023. godini

JAVNI POZIV za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2023. godini

Na temelju Programa za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2023. godini (SNOVO, br.9/23) Općinski načelnik objavljuje sljedeći JAVNI POZIV za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, u 2023. godini 1. PREDMET JAVNOG POZIVA […]

02.08.2023. – JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO – SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE I EU PROJEKTE – 1 IZVRŠITELJ

02.08.2023. – JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO – SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE I EU PROJEKTE – 1 IZVRŠITELJ

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN” broj: 68/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera objavljuje: JAVNI NATJEČAJ Upute i podaci za provedbu natječaja