Odluka o sadržaju Strateške studije o utjecaju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera na okoliš

Odluka o sadržaju Strateške studije o utjecaju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera na okoliš

U postupku provedbe strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar – Orsera (dalje: ID PPUO Vrsar) na okoliš, po isteku roka za dostavu mišljenja o sadržaju Strateške studije i zahtjeva za izradu ID PPUO Vrsar, Općinski načelnik donosi Odluku o sadržaju Strateške studije o utjecaju ID PPUO Vrsar na okoliš. Odluka […]

Javni natječaj – odgojitelj/ica – 2 izvršitelj/ice, rad na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

Javni natječaj – odgojitelj/ica – 2 izvršitelj/ice, rad na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

Javni natječaj  

Javni natječaj – pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju – 2 izvršitelja/ice – rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom od 01.09.2023 – 31.08.2024. za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana, zbog povećanog obima posla

Javni natječaj – pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju – 2 izvršitelja/ice – rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom od 01.09.2023 – 31.08.2024. za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana, zbog povećanog obima posla

Javni natječaj  

Konačna lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno-poticane stanogradnje na području Općine Vrsar-Orsera

Konačna lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno-poticane stanogradnje na području Općine Vrsar-Orsera

Temeljem prijedloga Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana po Programu POS-a KLASA:371-01/23-01/07, URBROJ: 2163-40-01-04/42-23-196 od dana 10.07.2023. godine i čl. 25. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera utvrđuje Konačnu listu reda […]

Konačna lista prvenstva za osnivanje prava građenja

Konačna lista prvenstva za osnivanje prava građenja

Temeljem Prijedloga Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za provođenje programa poticanja stanovanja KLASA: 371-01/23-01/06, URBROJ: 2163-40-01-04/42-23-30 od 10.07.2023. godine i čl. 31. Odluke o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera, utvrđuje Konačnu Listu prvenstva za osnivanje prava građenja