Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina na području Općine Vrsar-Orsera (Saline) – Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina na području Općine Vrsar-Orsera (Saline) – Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 10. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine Općine Vrsar Orsera” br. 3/24) i Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina na području Općine Vrsar-Orsera, Klasa: 363-01/24-01-106, Urbroj: 2163-40-01-03/35-24-2 od 09.05.2024. godine, Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera na prijedlog Komisije za dodjelu javnih površina donosi: Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina na području Općine Vrsar-Orsera (Belvedere) – Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina na području Općine Vrsar-Orsera (Belvedere) – Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 10. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine Općine Vrsar Orsera” br. 3/24) i Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina na području Općine Vrsar-Orsera, Klasa: 363-01/24-01-104, Urbroj: 2163-40-01-03/35-24-2 od 09.05.2024. godine, Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera na prijedlog Komisije za dodjelu javnih površina donosi:  Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja

ZAKLJUČAK O PROGLAŠENJU SAJAMSKIH DANA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR – ORSERA U 2024. GODINI

ZAKLJUČAK O PROGLAŠENJU SAJAMSKIH DANA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR – ORSERA U 2024. GODINI

Na temelju članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, broj 2/21), Općinski načelnik donosi ZAKLJUČAK O PROGLAŠENJU SAJAMSKIH DANA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR – ORSERA U 2024. GODINI

Konačna lista prvenstva za prodaju nekretnina za rješavanje stambenog pitanja

Konačna lista prvenstva za prodaju nekretnina za rješavanje stambenog pitanja

Temeljem Prijedloga Povjerenstva za utvrđivanje konačne Liste prvenstva za prodaju nekretnina za rješavanje stambenog pitanja KLASA: 024-03/24-01/22, URBROJ: 2163-40-01-04/44-24-30 od 23.05.2024. godine i čl. 24. Odluke o kriterijima i postupku prodaje nekretnina za rješavanje stambenog pitanja (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 15/23) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera, utvrđuje Konačnu listu prvenstva za prodaju nekretnina za rješavanje […]

Konačna lista prvenstva za osnivanje prava građenja

Konačna lista prvenstva za osnivanje prava građenja

Temeljem Prijedloga Povjerenstva za utvrđivanje konačne Liste prvenstva za provođenje programa poticanja stanovanja KLASA: 371-01/24-01/01, URBROJ: 2163-40-01-04/44-24-16 od 23.05.2024. godine i čl. 31. Odluke o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera, utvrđuje Konačnu listu prvenstva za osnivanje prava građenja

IZBORI ZA EU PARLAMENT – BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR – ORSERA

IZBORI ZA EU PARLAMENT – BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR – ORSERA

Na osnovi članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 92/10., 23/13. i 143/13.), Županijsko izborno povjerenstvo ISTARSKE ŽUPANIJE donijelo je RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR – ORSERA

Obavijest o prekidu vodoopskrbe dana 17.05.2024. – Stranići kod Sv, Lovreča, Medaki, Rajki, Begi, Medvidići, Marasi, Gradina, Kontešići, Kloštar

Obavijest o prekidu vodoopskrbe dana 17.05.2024. – Stranići kod Sv, Lovreča, Medaki, Rajki, Begi, Medvidići, Marasi, Gradina, Kontešići, Kloštar

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za nekretninu zgr. 51/2 upisane u zk.ul. 155 k.o. Lim

Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za nekretninu zgr. 51/2 upisane u zk.ul. 155 k.o. Lim

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za sljedeću nekretninu zgr. 51/2 upisane u zk.ul. 155 k.o. Lim, kuća površine 50 m2po početnoj cijeni od 57.800,00 eura. Procjena tržišne vrijednosti sa detaljima o nekretnini nalazi se u prilogu natječaja. Natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda   Procjembeni elaborat

Obavijest o prekidu vodoopskrbe na dan 14.05.2024 – Vrsar, dio Dalmatinske ulica i dio Obale m.Tita

Obavijest o prekidu vodoopskrbe na dan 14.05.2024 – Vrsar, dio Dalmatinske ulica i dio Obale m.Tita

Prijedlog liste reda prvenstva za prodaju nekretnina za rješavanje stambenog pitanja

Prijedlog liste reda prvenstva za prodaju nekretnina za rješavanje stambenog pitanja

Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera od dana 11. ožujka 2024. godine o imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za prodaju nekretnina za rješavanje stambenog pitanja i čl. 24. Odluke o kriterijima i postupku prodaje nekretnina za rješavanje stambenog pitanja (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 15/23) nakon provedenog Javnog poziva za podnoštenje zahtjeva za […]