Najava 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

Najava 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrsar održati će se u srijedu 30.01.2018. s početkom u 17:00 sati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1. D N E V N I   R E D Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća, Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar-Orsera za 2018. […]

Uskoro kreće rekonstrukcija i obnova Dječjeg vrtića “Tići” u Vrsaru

Uskoro kreće rekonstrukcija i obnova Dječjeg vrtića “Tići” u Vrsaru

Općina Vrsar – Orsera prijavila je projekt Rekonstrukcije i obnove Dječjeg vrtića Tići Vrsar na natječaj Ministarstva poljoprivrede za tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, koji je objavljen 12. lipnja 2018. godine. Ukupna vrijednost projekta je 6.980.403,20 […]

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu koje provode udruge – DOPUNA UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu koje provode udruge – DOPUNA UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Dopunjuje se točka 2. podtočka 2.1. stavak 4. podstavak 3. u Uputama za prijavitelje, KLASA: 402-01/18-01/94, URBROJ: 2167/02-01/16-19-2 od 31.12.2018. godine te se Popis članova udruge ispunjava kako slijedi:  Preuzmite dokument Dopuna uputa za prijavitelje Cjelokupna dokumentacija natječaja: http://www.vrsar.hr/za-gradane/natjecaji-i-oglasi/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-projekata-i-manifestacija-od-interesa-za-opce-dobro-na-podrucju-opcine-vrsar-orsera-za-2019-godinu-koje-provode-udruge/

JAVNI POZIV za iskaz interesa za zakup poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera

JAVNI POZIV za iskaz interesa za zakup poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera

Općina Vrsar-Orsera upućuje javni poziv za zakup poslovnih prostora u Vrsaru radi iskazivanja interesa trgovačkih društava, obrtnika, poljoprivrednih proizvođača i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja. Pismo namjere za iskaz interesa dostavlja se na adresu Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, 52 450 Vrsar-Orsera, ili elektroničkim putem: sandi.cuka@vrsar.hr ili karin.radesic@vrsar.hr s naznakom „Javni poziv – […]

Potpisan ugovor o sufinanciranju energetske obnove dječjeg vrtića i jaslica “Tići” u Vrsaru

Potpisan ugovor o sufinanciranju energetske obnove dječjeg vrtića i jaslica “Tići” u Vrsaru

Jučer, 15. siječnja 2019. godine, u Ministarstvu poljoprivrede potpisan je Ugovor o sufinanciranju energetske obnove dječjeg vrtića i jaslica “Tići” u Vrsaru u iznosu od 5.106.802,56 kn. Projekt je na natječaj prijavila Općina Vrsar – Orsera a sufinanciran je iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Projekt energetske obnove dječjeg vrtića […]

Odluka o dodjeli nekretnina na korištenje udrugama

Odluka o dodjeli nekretnina na korištenje udrugama

Na temelju članka 14. Pravilnika o dodjeli prostora u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 12/18) i Izjave Općinskog načelnika, KLASA: 011-01/18-01/16, URBROJ: 2167/02-01/17-18-2 od 24.10.2018. godine, Zamjenik Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera donosi Odluku o dodjeli nekretnina na korištenje udrugama   Odluka […]