27.10.2023. – NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA ADRESI GRADSKA VRATA 5

27.10.2023. – NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA ADRESI GRADSKA VRATA 5

Na temelju članka 15. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 10/22) Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na adresi Gradska vrata 5 PREDMET ZAKUPA poslovni prostor u Vrsaru Vrsaru-Orsera, na adresi Gradska vrata 5 na dijelu k.č. 645 […]

27.10.2023. – NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA ADRESI RADE KONČARA 15 A

27.10.2023. – NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA ADRESI RADE KONČARA 15 A

Na temelju članka 15. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 10/22) Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na adresi Rade Končara 15 A PREDMET ZAKUPA: Poslovni prostor u  Vrsaru-Orsera, na adresi Rade Končara 15A na dijelu k.č. 966/1 […]

Javni poziv za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima

Javni poziv za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima

Na temelju Zaključka o prihvaćanju Programa subvencioniranja projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane u kućanstvima i raspisivanju Javnog poziva za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima Klasa: 421-01/23-01/01 Urbroj: 2163-01/11-23-02 od 26. rujna 2023. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije objavljuje JAVNI POZIV za subvencioniranje izrade […]

Informacija vezano uz isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

Informacija vezano uz isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

Vlada R Hrvatske, na sjednici održanoj 14. rujna 2023., donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovina. Ovdje možete preuzeti informaciju vezano uz isplatu jednokratnog novčanog primanja. Tiskanica-JNP-1-12-23

Javni poziv za roditelje djece koja nisu polaznici dječjih vrtića, a obveznici su pohađanja programa PREDŠKOLE (djeca rođena od 1.4.2017. do 31.3.2018. godine)

Javni poziv za roditelje djece koja nisu polaznici dječjih vrtića, a obveznici su pohađanja programa PREDŠKOLE (djeca rođena od 1.4.2017. do 31.3.2018. godine)

Temeljem članka 23a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97., 107/07. , 94/13., 98/19 i 57/22), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08., 90/10.,57/22.), te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14.) Dječji vrtić Tići Vrsar objavljuje Javni poziv za roditelje djece koja nisu polaznici dječjih vrtića, a obveznici […]

PLAN RANE INTERVENCIJE U DJETINJSTVU U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

PLAN RANE INTERVENCIJE U DJETINJSTVU U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Analizom stanja i potreba male djece s razvojnim odstupanjima u Istarskoj županiji, a s ciljem unapređenja kvalitete života djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama kao i njihovih obitelji u Istarskoj županiji, te stvaranje uvjeta da svako dijete i obitelj dobije najbolju moguću potporu i priliku za učenje i osobni razvoj, Upravni odjel […]

Javno savjetovanje – nacrt prijedloga Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera

Javno savjetovanje – nacrt prijedloga Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera

U skladu sa Zakonom  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Općina Vrsar-Orsera je dana 17. listopada 2023. godine započela s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o porezima Općine Vrsar-Orsera. Navedeno savjetovanje provest će se […]

16.10.2023. – Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnih službenica

16.10.2023. – Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnih službenica

Temeljem članka 19. uz primjenu članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 16.10.2023. godine, objavljuje se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnih službenica Savjetnik za pravne poslove –  radno mjesto II. kategorije – […]

Anketni upitnik za unapređenje sustava županijskog javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu

Anketni upitnik za unapređenje sustava županijskog javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu

Ispunite anketni upitnik i sudjelujte u razvoju kvalitetnog javnog prijevoza putnika. Istarska županija je sukladno strateškim ciljevima na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini pokrenula izradu studije za unapređenje sustava županijskog javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu. Ovim putem županija poziva građane da ispune anketu kako bi se prikupili podaci koji će doprinijeti tom unapređenju. Za […]

Obavijest o izvođenju radova u Vrsaru u Dalmatinskoj ulici

Obavijest o izvođenju radova u Vrsaru u Dalmatinskoj ulici

Obavještavaju se stanari škrilama popločenog odvojka Dalmatinske ulice (označeno crveno)  da je Hrvatski telekom d.d. danas započeo sa sanacijom popločenja koje je oštetio prilikom postavljanja optičkog kabla. Radovi će trajati do petka, te se stanari  mole da u tom periodu  svoja vozila parkiraju van zone zahvata.